Ten v rámci skupiny Student Agency vlastní železničního dopravce RegioJet. Obává se případného narušení konkurence na železnici, pokud by České dráhy za tento majetek získaly peníze a jimi financovaly obnovu svých vlaků. Bezúplatný převod ale podle Českých drah není možný.

Proti případnému placenému převodu nádraží z majetku Českých drah by mohla zasáhnout Evropská komise, varuje Jančura v dopise, který má ČTK k dispozici. Šlo by podle něj o nedovolenou podporu jednoho z dopravců. Stát by navíc z prodeje majetku, který by na něj České dráhy bezplatně převedly zpět, mohl získat 40 až 50 miliard korun k sanování výpadků příjmů do státního rozpočtu, uvedl Jančura.

Podle Romana Joklíka z tiskového oddělení ČD o nedovolenou státní podporu rozhodně nejde. České dráhy jsou standardní akciovou společností a se svým majetkem mohou nakládat v souladu s platnými zákony a s péčí řádného hospodáře. A právě požadavek řádné péče by společnost porušila, kdyby část svého majetku bezplatně převedla. Nepotřebná nádraží a pozemky musejí dráhy prodat alespoň za odhadní cenu.

Současná situace, kdy České dráhy nádraží vlastní a mají povinnost pronajímat jejich prostory dalším dopravcům, Jančurovi nevadí. České dráhy ovšem opakovaně poukázaly na to, že je vlastnictví a nutná údržba nádraží proti ostatním dopravcům znevýhodňuje.

Ministerstvo dopravy se situací zbytných nádraží dlouhodobě zabývá. Její vyřešení je podle Romana Kluzáka z tiskového odboru ministerstva dalším krokem pro narovnání tržních podmínek na české železnici. O tom zda a v jaké formě bude nepotřebný majetek Českých drah převeden na jiné subjekty ale musí rozhodnout vláda. Otázku případné nedovolené státní podpory bude ministerstvo navíc konzultovat s Evropskou komisí, dodal.

Deník E15 v úterý napsal, že na poradě ministra dopravy byl už projednán materiál týkající se majetkového vypořádání Českých drah. Podle mluvčí ministerstva dopravy Andrey Volaříkové úřad pracuje se dvěma variantami. Jednou z nich je bezúplatný převod nádraží a současně snížení základního kapitálu drah, druhou je klasický prodej Správě železniční dopravní cesty (SŽDC). Tam se nejčastěji mluví o ceně osm miliard korun, ale v případě prodeje nádraží v centru velkých měst by se cena mohla vyšplhat až na desítky miliard Kč, píše deník.