Je to kvůli návrhu nového rozdělení národního parku na čtyři nově definované zóny a vymezení klidových území. Proti němu vznikla v minulém týdnu petice, která má za cíl posbírat během měsíce 10 tisíc podpisů po celých Krkonoších. Adresovaná bude ministru životního prostředí Richardu Brabcovi.

Nová zonace má začít platit ještě v průběhu letošního roku, na dalších 15 let. „Zonace neměla být projednána jednotlivě, ale pohromadě s klidovým územím a plánem péče o národní park. Nelíbí se nám, že záležitosti, které jsou na desítky let, se najednou řeší během několika týdnů. Chybí diskuse a řešení věcných problémů,“ říká Richard Kirnig, většinový majitel největšího lyžařského střediska SkiResort Černá hora-Pec, provozující pět lyžařských areálů.

„V posledních letech situace sklouzla k tomu, že slyšíme jen zákazy. Podle mě máme logické právo ptát se, pokud je nedostatek vody, jak situaci řešit,“ připomíná Kirnig.

Krátká doba na připomínky

„Mám rád národní park, chci respektovat jeho pravidla, ale nově vytvořené zóny a klidová území se řeší ve velkém spěchu. Během patnácti dnů máme připomínkovat něco, co bude fungovat dalších patnáct let?,“ diví se provozovatel Kolínské boudy Svatopluk Čech.

Správa KRNAP stanovila termín pro zaslání připomínek k návrhu nové zonace do 15. března s tím, že do 8. dubna je všechny vyřídí. „Zákon počítá s tím, že návrh nové zonace se má začít projednávat na úrovni ministerstev v červnu letošního roku, tedy dva roky od účinnosti novely. Jak zonaci, tak klidová území totiž vyhlašuje ministerstvo životního prostředí, nikoliv Správa KRNAP. My máme od zřizovatele pro vyjednávání prostor do 8. dubna, kdy zasedne Rada KRNAP, ve které jsou zastoupeny obce, vědci, spolky, nebo významné podnikatelské subjekty,“ vysvětluje ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

„Jak ve středních, tak západních Krkonoších trvala jednání velmi krátce. Podněty odtamtud jsme byli či budeme schopni vypořádat, doufám, k všestranné spokojenosti v řádu minut. Proto je obava z nedostatku času ve východních Krkonoších velmi přehnaná. Zůstávám přesvědčen o tom, že po podrobném vysvětlení návrhů zonace i návrhu vymezení klidových území najdeme, a už také nacházíme, na většině věcí shodu i s partnery národního parku na východě hor,“ říká ředitel národního parku.

Nejsme Yosemitský park s bizony

„Podle mě bude hrozně dlouho trvat, než si lidé zvyknou na nové čtyři zóny. Bude docházet k řadě chyb, přinese to neplechu. Lidem nebude jasné, co můžou a nemůžou dělat, a povede to k hádkám a pokutám,“ myslí si šéf Kolínské boudy Svatopluk Čech.

Také podle starosty Pece pod Sněžkou Alana Tomáška se ukazuje jako problém, že nové zonaci porozumí málokdo.

„Vnímáme, že se vytvoří zóny, u kterých ale přesně nevíme, jaké v nich budou v budoucnu podmínky hospodaření. Pokud má být jejich cílem postupné zlepšování, může to znamenat jejich posun do jiné kategorie. Nejsme žádný Yosemitský park, kde by chodili bizoni, proto ani nechápeme, proč zóna kulturní krajiny má 0,5 procent,“ poukazuje Alan Tomášek. Hodně si slibuje od jednání s vedením národního parku. „Věříme, že nebudou chtít násilnou formou prosadit návrh v této podobě a naopak najdou cestu ke kompromisu a dohodě,“ předpokládá.

Podstatou je zkvalitňování služeb

„Zastupujeme mnohatisícovou enklávu obyvatelstva, které musí národní park, Rada KRNAP i ministerstvo naslouchat. Krkonoše národní park potřebují, ale je nutné mít záruky, že bude možné region rozvíjet. Nejde přitom o navyšování počtu lidí na horách, ale o zkvalitňování služeb. To je to podstatné,“ zdůrazňuje starosta Pece pod Sněžkou.

„Národní park není nafukovací, to si uvědomujeme. Už několik let říkáme, že by mělo dojít k vyvážení ubytovací kapacity se službami, které chceme lidem poskytovat,“ doplňuje Richard Kirnig ze SkiResortu Černá hora-Pec.

Ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch namítá: „Netuším, z čeho pramení názory, že jdeme proti cestovnímu ruchu. Nový režim částečně díky přechodným ustanovením zákona funguje už od června 2017 a úbytek turistů v Krkonoších jsem nezaznamenal. A velmi pochybuji, že si něčeho všimli návštěvníci nebo obyvatelé. Krkonoše se nevyhlášením klidového území například ve Dvorském lese nebo na Boberské stráni, dříve zařazených do I. zóny, naopak turistům otevírají. My samozřejmě stále častěji zaznamenáváme také názory místních lidí, že rozvoj turistiky v Krkonoších už dávno překročil únosnou mez, ale problematika rozvoje krkonošských center musí být vyjasněna především tam prostřednictvím veřejné diskuse.“

Rozhovor s ředitelem Správy KRNAP Robinem Böhnischem o nových zónách a klidových územích národního parku přineseme ve středečním vydání našeho týdeníku Krkonošský týden, který je vždy ve středu součástí novin a od čtvrtka samostatně v prodeji v trafikách a prodejních místech.