V roce 1920 dosahovalo Československo v HDP na obyvatele hodnoty 80 procent Rakouska a 70 procent Německa. V současnosti je to u stejného ukazatele výkonnost pouze 46 procent (ČR), respektive 40 procent (SR) výkonnosti Rakouska, v případě Německa pak Česko dosahuje 48 procent jeho současného produktu na hlavu a Slovensko 43 procent.

Lepší situace mezi válkami a v roce 1989

„K našim bohatším sousedům jsme se přibližovali mezi válkami a pak opět po roce 1989. Česko a Slovensko ale čekaly po rozdělení odlišné cesty, a to jak kvůli rozdílné vyspělosti a infrastruktuře, tak i přijetím eura na Slovensku. ČR měla o 56 procent vyšší HDP na hlavu než Slovensko, v roce 2004 to bylo o 38 procent více a v roce 2017 činil tento rozdíl už jen 14 procent,“ komentoval výsledky studie Ivor Lehoťan, výkonný ředitel společnosti TopForex.

Grafy: HDP na hlavu vybraných zemí Evropy v roce 1920 a 2017

  HDP na hlavu vybraných zemí Evropy v roce 1920.HDP na hlavu vybraných zemí Evropy v roce 2017

Také v kvalitě života, podle indexu HDI (zdraví, vzdělání, životní úroveň), si Češi a Slováci za sto let relativně pohoršili. V případě Česka ztráta už však nebyla tak významná jako dle HDP. Čechům se postavení v kvalitě života oproti Rakušanům zhoršilo „jen“ o 4,6 procenta, u Slováků ovšem o 13,07 procenta.

Studie porovnávala i průměrnou délku života. V tomto ukazateli Česko své západní sousedy prakticky dostihlo, kdy se délka dožití liší už jen v řádu přibližně dvou let, Slováci ztrácí na Rakousko a Německo zhruba čtyři roky.

 Průměrná doba dožití vybraných zemí Evropy v letech 1921 a 2016

„Očekávaná délka dožití při narození velice rychle roste v celém světě. V Evropě pak obzvlášť. Můžeme za to děkovat především technologickému pokroku, který zvýšil dostupnost a kvalitu zdravotní péče a zvýšil životní standard. V Evropě je tak dnes běžné, že se rodí zdravé děti. Nečteme v novinách o hladomorech na našem území a zároveň zažíváme nejdelší období míru. To se pozitivně podepisuje na očekávané délce života. Česká i Slovenská republika patří ve zmíněné kategorii ke světové špice,“ říká analytik Centra ekonomických a tržních analýz Pavel Peterka.