Češi tak mají aktuálně možnost investovat přímo do amerických fondů, které jsou z pohledu České národní banky (ČNB), jako regulátora trhu, srovnatelné s tuzemskými fondy kvalifikovaných investorů.

Oba fondy, které ČNB letos zapsala na veřejně dostupný seznam, jsou registrovány v americkém státě Delaware, kde byla založena více než polovina veřejně obchodovatelných amerických firem kótovaných na newyorské burze a v němž sídlí více než 65 procent společností firem žebříčku Fortune 500.

Investice z nouze

„Myslíme si, že čeští investoři mají nedostatek zajímavých příležitosti. Jejich portfolia často zahrnují příliš hotovosti, jež generuje minimální, nebo s ohledem na aktuální míru inflace, spíše záporný vynos,“ řekl Trojan. Navíc tato portfolia se podle něj často až moc soustředí na středoevropský region a pouze do jednoho až dvou druhů aktiv, zejména nemovitostí. „Současně registrujeme apetit investorů po startupech,“ dodal Trojan.

Nedostatek příležitostí vede podle Trojana buď k vysokému objemu hotovosti, jež generuje záporný výnos, či k investicím „z nouze“ do předražených nemovitostí nebo do lokálních firemních dluhopisů, z nichž řadu lze považovat za dosti rizikové.

To potvrzuje i Pavel Brůžek, šéf představenstva české investiční společnosti bpd partners, která do Powder Gate vložila své peníze. „Do Powder Gate jsme se rozhodli vstoupit právě z nedostatku atraktivních příležitostí na středoevropském trhu a především kvůli kvalitě týmu a jeho schopnosti generovat velmi zajímavé investiční příležitosti, k nimž se bez fyzické účasti na americkém trhu český investor v praxi v podstatě nedostane,“ prohlásil Brůžek.

Powder Gate se po necelých třech letech existence a vybudování týmu se zkušenostmi z předních finančních institucí na Wall Street rozhodla nabídnout tuzemským investorům možnost podílet se na svých dvou hlavních strategiích.

Fond na startupy 

První z nich je venture capital fond, tedy fond zaměřený na vysoce rizikové investice, jenž se orientuje na startupy v počáteční fázi. Fond investuje výhradně do firem řízených talentovanými zakladateli, jež hledají řešení důležitých problémů, které mohou velkému množství lidí zlepšit kvalitu života a zároveň vytvářet vysokou finanční hodnotu pro své akcionáře.

„Primárně se zaměřujeme na tři hlavní témata, o nichž jsme přesvědčeni, že budou mít v následujících dekádách zásadní dopad na společnost. První se týká růstu světové populace a jejího stárnutí, jež ovlivňuje čtyři oblasti našeho zájmu: zdravotnictví, zemědělství a potravinářství, data a urbanizaci. Druhým tématem je umělá inteligence a třetím syntetická biologie. Všechny tyto oblasti jsou přitom vzájemně propojeny,“ vysvětlil Trojan.

Pro bpd partners spolupráce s Powder Gate znamená, že firma po boku známých světových investorů – například Sequoia Capital, family office Billa Gatese či Michaela Bloomberga – zainvestovala do startupů, které vyvíjí léky na léčbu imunologických onemocnění či rakoviny. „A které mají potenciál stát se takzvanými jednorožci, tedy společnostmi s tržním kapitálem ve výši alespoň jedné miliardy dolarů,“ doplnil Pavel Brůžek.

Dlouhodobě podhodnocené firmy

Druhý fond (public equities) je konzervativnější. „V něm investujeme kapitál do malého počtu vysoce kvalitních veřejně obchodovatelných podniků a vyhledáváme situace, v nichž je cena firem na akciovém trhu výrazně nižší než jejich dlouhodobá vnitřní hodnota. Je to jako koupit jeden dolar za méně než 100 centů,“ doplnil Tadeáš Trojan.

„Vyhledáváme dlouhodobě podhodnocené společnosti, které akciový trh přehlíží či je přehnaně podhodnocuje, u nichž jsme přesvědčeni, že jejich dlouhodobá hodnota je výrazně vyšší než cena, za niž se momentálně obchodují,“ řekl Trojan.

„Máme tří- až pětiletý investiční horizont, využíváme dlouhodobého kapitálu a jdeme proti krátkodobému, často davovému chování akciových trhů,“ dodal ke strategii fondu s poukazem na nárůst pasivního investování a nástup takzvaných EFT fondů. „Tento trend nahrává dlouhodobým fundamentálně orientovaným investorům, mezi něž se řadíme,“ upřesnil Trojan.

Do fondů Powder Gate I a Powder Gate Partnership mohou vstoupit jen takzvaní kvalifikovaní investoři, přičemž nejnižší částka investice je 250 tisíc amerických dolarů. „Fondy jsou otevřeny pouze pro omezený počet investorů, kteří sdílejí naši investiční filozofii a globální uvažování. Cílíme přibližně na deset investorů – proto, abychom se každému mohli dostatečně věnovat,“ uzavřel Trojan.

Investiční společnost Powder Gate se sídlem v New Yorku (USA), existuje od roku 2016 a až dosud investovala výhradně kapitál české investiční skupiny bpd partners a kapitál svých manažerů. V týmu společnosti jsou jak lidé s vazbami na Česko, tak absolventi prestižních univerzit se zkušenostmi z Wall Street (Goldman Sachs, Blackstone, JPMorgan).