Posun v přípravách vyplývá ze smlouvy mezi ministerstvem dopravy a státním podnikem Cendis, která byla zveřejněna v registru smluv. 

Podle ní má Cendis za 255 milionů korun celý systém navrhnout, vybudovat a následně čtyři roky provozovat. 

„V první fázi půjde o systém, který bude připraven plně na vlaky, postupně by se mohl rozšířit i na integrované dopravní systémy a linkové autobusy,“ potvrdil Václav Henzl, který má přípravu projektu v Cendisu na starosti.

Pracovní jméno

Oficiální název projektu „Systém jednotného tarifu“ nechtějí v Cendisu pro zákazníky příliš používat, existuje návrh kratšího názvu, který však zatím není ze strany ministerstva dopravy schválen. Nový systém má fungovat hlavně na kilometrické bázi. Jeho předností má být především flexibilita v cestování, z čehož ovšem také vyplývá, že nemusí být vždy cenově nejvýhodnější, protože dopravci budou moci i nadále poskytovat své obchodní slevy, které však bývají často vázány na konkrétní spoj nebo konkrétní relaci. 

Dopravci budou jednotný tarif uznávat na základě takzvané přístupové smlouvy s ministerstvem dopravy. Její uzavření bude ze zákona povinné pro ty dopravce, kteří pojedou na základě nově vysoutěžené objednávky státu nebo krajů. 

Na běžnou kartu

I vzhledem k tomu, že většinou je levnější cestování v rámci kraje v integrovaném dopravním systému nebo u dálkových tras na akční nabídky dopravců, v Cendisu nečekají, že ihned po zavedení systému budou všichni jednotné jízdné využívat, a počítají zhruba s deseti procenty trhu. 

Pro použití jednotného tarifu nebude nutná speciální karta, systém bude umět pracovat s jakýmikoliv bezkontaktními kartami typu NFC, které jsou dnes běžně používány a s jejichž zapojením bude jejich provozovatel souhlasit. 

Cendis bude mít mimo jiné na starost i rozdělení tržeb z jízdenek mezi zúčastněné dopravce.