„Skoncujeme tak s každoročním elektronickým odpadem v objemu 51 tisíc tun," přiblížila přínos směrnice německá zpravodajka Barbara Weilerová (S & D).

Nová směrnice zavádí pravidla pro dodávky na trh Evropské unie u rádiových zařízení včetně mobilů, dálkových ovládání aut či modemů. Rozhodnutí o tom, které kategorie rádiových zařízení budou muset požadavek splňovat, bude v rukou Evropské komise.

Europoslanci včera podpořili také ustanovení, která zodpovědným orgánům poskytnou nástroje na účinnější odhalování rádiových zařízení, která nesplňují nové bezpečnostní požadavky. Evropská komise stanoví, které kategorie výrobků budou muset být před uvedením na trh registrovány Podobná databáze již existuje v USA.

Navrhovanou směrnici poslanci schválili poměrem hlasů 550 pro, 12 proti. Nyní ji musí formálně schválit i Rada EU. Členské státy budou mít následně dva roky na její provedení do vnitrostátních předpisů a výrobci další rok na to, aby se novým podmínkám přizpůsobili.