Ministerstvo životního prostředí dnes v tiskové zprávě uvedlo, že vybídlo Českou inspekci životního prostředí, která bude případné porušení zákona šetřit. Reakci ministerstva zemědělství, pod které ÚKZÚZ spadá, ČTK shání. Zemědělci podle ÚKZÚZ můžou rozhazovat jed do začátku prosince na zemědělské půdě, v sadech, na vinicích, pastvinách, pod jehličnany nebo u okrasných rostlin.

"Plošnou aplikaci tohoto toxického jedu na zemědělskou půdu považujeme za extrémně rizikovou pro životní prostředí. V důsledku aplikace rodenticidu (přípravku na hubení hlodavců) může vedle otrav ptáků docházet k přímým otravám řady dalších živočichů zemědělské krajiny, jako jsou zajíci polní, srnčí zvěř, bažanti nebo koroptve. Po pozření takto otrávených hrabošů pak může docházet i k sekundárním otravám, a to zejména u dravců, sov, ale také čápů, volavek a řady dalších, kteří jsou přirozenými predátory hlodavců," uvedl ředitel odboru druhové ochrany ministerstva Jan Šíma.

Riziko je podle úřadu o to závažnější, že se nyní ptáci shromažďují před tahem do jižních krajin na místa, kde je jejich potrava, což jsou často právě hlodavci. "Pokud tímto neuváženým krokem snížíme populaci přirozených predátorů hlodavců, v následujících letech se bude situace opakovat nebo bude dokonce ještě horší. Už dnes jsou stavy některých dravců a ptáků v zemědělské krajině kritické, a ministerstvo životního prostředí zvýšení jejich počtu podporuje různými dotacemi a záchrannými programy. Plošná aplikace jedů na polích je krok o 50 let zpět," dodala mluvčí úřadu Petra Roubíčková.

Hrozí pokuty

MŽP podle ní navíc ministerstvo zemědělství na problém upozornilo. "Na odpověď však ministerstvo zemědělství nijak nečekalo a ÚKZÚZ bez konzultace s ministerstvem životního prostředí povolení vydal," uvedla mluvčí. MŽP rovněž připomnělo, že stále platí povinnost omezit nadměrný úhyn živočichů, stejně jako ochrana ptáků a dalších druhů zvířat. Inspekce může při porušení zákona dávat fyzickým osobám sankce do 100 tisíc korun, u právnických do dvou milionů. Jed je zakázané dávat do chráněných území jako jsou národní parky nebo přírodní rezervace.

Plošnou aplikaci jedu kritizovala také Česká společnost ornitologická. "Je to velmi nebezpečné pro všechny živočichy. Zejména je pro nás nepochopitelné povolení v remízcích a polních příkopech, které jsou často jediným útočištěm polních ptáků," uvedl za společnost Václav Zámečník.

Na přemnožení hrabošů si stěžovali zemědělci. V silách zemědělců podle mluvčího Zemědělského svazu ČR Vladimíra Píchy nebylo odsypávat jed pouze do nor, používané přípravky podle něj navíc mají krátkou dobu rozpadu. "Alternativou k použití rodenticidů by mohlo být intenzivní zpracování půdy a odkrytí hnízd hraboše. Každý pohyb s půdou ji ale dále připraví o důležitou vláhu, což v současné situaci s nedostatkem srážek může být kontraproduktivní," uvedl Pícha v červenci.

Orba místo chemie

Zemědělci by si podle ředitele kanceláře svazu ochránců přírody Petra Stýbla měli uvědomit, že i přes výjimku, kterou jim udělil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, musejí splňovat podmínky zákona o ochraně přírody a krajiny. To je podle něj u jedu Stutox II, který je proti přemnoženým hrabošům povolený, prakticky nemožné. Zemědělci tak podle něj riskují až dvoumilionové pokuty.

Zemědělci by měli mít před plošnou aplikací jedu povolenou výjimku ze zákona, jinak jim hrozí pokuta. "A i v případě, že mu orgán ochrany přírody předem výjimku vydá, hrozí mu další sankce v případě, že k úhynu chráněných druhů v důsledku aplikace tohoto jedu dojde," dodal Stýblo.

Svaz tak zemědělcům doporučil, aby místo chemie bojovali proti přemnoženým škůdcům orbou. "Krom toho, že pluhem efektivně zničí hnízda i zásobárny hrabošů, zároveň také podpoří tolik potřebné zlepšení vodního režimu v půdě. V místech s nedostatkem stromů mohou zároveň podpořit přirozené predátory hrabošů tím, že jim do polí instalují přenosné posedy, dřevěné tyče ve tvaru písmena T. Predátoři pak budou moci lovit hraboše i v místech, kam by z okrajů polí nedohlédli," uvádí ředitel.

Kritika opozice

Proti plošné aplikaci se dnes vyjádřili i někteří politici. Například TOP 09 iniciovala petici proti plošnému šíření jedu na hlodavce. "Povolení plošného trávení hrabošů je dalším ze zločinů na naší zemi. Jed se dostane do potravního řetězce, stane se potravou i pro jiné druhy drobného zvířectva, a výsledek budou mrtví čápi, draví ptáci, lišky, zajíci, ale třeba i kočky a psi. Všechno jen proto, že agroprůmyslníci drancující naši zemi, šetří na řádných zemědělských postupech, například neořou do dostatečné hloubky, a tím zapříčinili přemnožení hlodavců," uvedl místopředseda strany a senátor Tomáš Czernin.