„Za poslední rok došlo k mírnému zhoršení, celkově se ale struktura doby úhrady faktur příliš nezměnila a jde o hodnoty dlouhodobě spíše obvyklé v českém podnikatelském prostředí," uvedl svaz.

Pozdní úhrada faktur je problém zejména pro malé a střední podniky. Na druhou stranu podíl faktur hrazených se zpožděním více než 60 dní po splatnosti není příliš výrazný ve srovnání se zeměmi, jako je například Itálie nebo Španělsko.

Zlepšení platební morálky firem má za cíl novela obchodního zákoníku, kterou vláda schválila minulý týden. Nově určuje mimo jiné maximální dobu splatnosti na 60 dnů a stanoví sazbu z úroku z prodlení na minimálně osm procentních bodů nad sazbou centrální banky. Podle podnikatelů je především nově stanovená sazba z úroků zásadní změnou, která omezí spekulace s pozdními platbami.