Templářské sklepy Čejkovice čelí insolvenčnímu řízení teprve několik dní kvůli podání firmy Víno CZ, která údajně disponuje milionovými pohledávkami za dodavateli hroznů. Vinařská firma tvrdí, že jde o šikanózní návrh s cílem poškodit ji jako konkurenta. KART Holding, který se nyní k návrhu společnosti Víno CZ přidal, chce, aby soud rozhodl o úpadku vinařské firmy a nařídil konkurz.

Víno CZ uvádí, že disponuje pohledávkami po společnosti BJ Vitis ve výši 11,1 milionu korun, z kterých Templářské sklepy Čejkovice zaplatily zhruba polovinu. V insolvenčním řízení Víno CZ argumentuje i dalšími menšími pohledávkami. Templářské sklepy podle této firmy dluží i firmě ALADIN plus a.s. "Tyto a spolupracující subjekty se již dvakrát v minulosti o něco podobného pokusily a vždy byly návrhy již na počátku insolvenčního řízení zamítnuty," uvedl před začátkem března mediální zástupce společnosti Templářské sklepy Čejkovice Luděk Tvrdý.

Templářské sklepy Čejkovice pohledávky uvedené v insolvenčním rejstříku neuznávají. "Proto se o ně vedou soudní spory, jak zaznívá i v insolvenčním návrhu. Je proto nutné rozlišovat neochotu dlužníka plnit pohledávky, které neuznává, od objektivní nemožnosti dlužníka dlouhodobě plnit splatné závazky," sdělil Tvrdý.

Firma čelila insolvenčnímu řízení už před dvěma lety. Krajský soud v Brně tehdy řízení zastavil a podání maďarské společnosti CORPONA TRADE odmítl. Chyběl v něm například konkrétní údaj o splatnosti pohledávek, které firma uvedla.