Vadný výrobek, špatně provedené opravy domu nebo automobilu či jiná služba, která nesplnila očekávání zákazníků. Pokud selže reklamace, nezbývá lidem nic jiného, než se obrátit na soud. Napříště se nebudou muset soudit sami, ale budou se moci dát dohromady s dalšími postiženými.

Umožní to zákon o hromadném řízení, který vypracovalo ministerstvo spravedlnosti. Ten zavádí institut takzvaných hromadných žalob. „Náklady individuálního soudního řízení, riziko, čas a energie do nich vložené výrazně převyšují případný zisk z úspěšného sporu,“ odůvodňuje to ministerstvo.

Jinými slovy jsou dotyčné částky často tak nízké, že se lidem nevyplatí špatného podnikatele zažalovat. „Usnadní to přístup k justici pro vybrané skupiny ‚slabších‘ osob,“ odůvodnila změnu Anežka Janoušková z legislativního odboru úřadu.

Investorský princip

Hromadné žaloby budou moci podávat buď přímo poškození spotřebitelé, nebo neziskové organizace. V původní verzi zákona, kterou připravilo ministerstvo před časem, byla i možnost, že by žalobu za soudící se lidi podával i advokát nebo správce skupiny, který by v případě výhry mohl získat až třicet procent vysouzené částky. To se ovšem setkalo s kritikou.

Podle serveru Česká justice proti tomuto takzvaně investorskému principu protestoval i Nejvyšší soud. „Při projednávání v Legislativní radě vlády k tomu padaly kritické poznámky, a tak jsme správce skupiny vypustili,“ konstatovala Janoušková.

Minimální počet poškozených, kteří se přihlásí do takzvaného přihlašovacího řízení, má být deset. U dalšího typu, odhlašovacího řízení, s nímž se počítá třeba u sporů o nízké částky v řádu stokorun, jich bude muset být aspoň sto.

Výjimka začne platit u spotřebitelských neziskových organizací, které za lidi budou moci podávat žaloby. Konkrétně se to týká těch, které už za sebou mají několikaletou činnost a jsou zapsány v seznamu vedeném Evropskou komisí. V současnosti jsou čtyři, například Sdružení českých spotřebitelů či dTest. „Neziskový subjekt bude zřejmě zapojen do těch sporů, které mají celospolečenský dopad,“ uvádí se v důvodové zprávě k návrhu zákona. Práva neziskových organizací oproti původnímu návrhu posílí.

Spotřebitele pak u soudu zastoupí žalobce, jehož odměna může dosáhnout až čtvrtiny vysouzené částky.

Kvůli tisícovce

Podle průzkumu, který pro Sdružení českých spotřebitelů provedla agentura SC&C, je dvanáct procent lidí ochotných soudit se v případě neúspěšné reklamace i o částku nižší než tisíc korun. „Tři čtvrtiny spotřebitelů jsou pak ochotny podat žalobu kvůli škodě do patnácti tisíc korun,“ říká ředitel Sdružení Viktor Vodička.

K hromadné žalobě by se podle průzkumu připojili čtyři z pěti lidí, ochota k tomu je větší u lidí s vyšším vzděláním.