"Ukazuje se, že ten staletý sen mnoha generací možná nebude možné uskutečnit. Ministři měli velice racionální pohled na tuto věc a převážil názor, že napojení řeky Odry a Dunaje je ohodně jiné, než Labe,“ připustil Topolánek.

Je to překvapující zvrat, neboť se očekávalo, že dojde kprodloužení stavebních uzávěr, jak žádalo ministerstvo dopravy. „Dali jsme ktomu kladné stanovisko a přepokládáme, že vláda uzávěry prodlouží,“ řekl před časem Karel Hanzelka, mluvčí ministerstva dopravy.

Vláda jim však nevyhověla a naopak zrušila meziresortní komisi, která oprodloužení stavebních závěr rovněž usilovala. Topolánek pověřil šest ministrů, aby do dvou měsíců rozhodli, jak dál postupovat. „Uvidíme, jestli vláda pak najde odvahu toto dílo definitivně odepsat,“ uvedl Topolánek.

Kanál Dunaj-Odra-Labe je projekt průplavu, který byl spojoval řeky Dunaj, Odru a Labe pro lodní dopravu. Desetiletí jej prosazují rejdařské firmy a přišel sním před šesti sty lety český panovník Karel IV. Podle ekologů je tato dlouhá anabáze důkazem, že realizovat jej nelze, jinak by se tak už dávnostalo.