"Že klavíry koupíme, jsme se rozhodli hned, jak jsme se o problému dozvěděli. S manželkou jsme se domluvili, že je naše nadace obratem věnuje českým školám. Přáli bychom si, aby se těch 11 nástrojů stalo symbolem české hrdosti a soudržnosti," uvedl Miloš Komárek.

Samotná prezidentka a majitelka firmy Petrof Zuzana Ceralová Petrofová byla z rychlosti nabídky ze strany miliardáře mile zaskočena:

„Byl to asi nejrychleji uzavřený obchod a kroku pana Komárka si nesmírně vážím. Navíc jsem ráda, že naše nástroje využijí žáci českých škol, kdy myšlenka pana Komárka plně koresponduje s naší koncepcí Piána do škol, kdy jsme na podzim vyhlásit velkou sbírku pro nákupy do škol a pan Komárek je tedy první, kdo se toho ujal.“

Školy budou moci žádat

Komárkova nadace KKFF vypíše v nejbližších dnech pro školy grantovou výzvu, na jejímž základě budou moci školy o klavíry a pianina žádat. Firma Petrof, pro niž je čínský trh s podílem kolem 35 procent klíčovým odbytištěm, vyjádřila obavu, že zhoršení vztahů mezi ČR s Čínou bude mít negativní dopad i na její další obchody v Číně. Piana Petrof v Číně pod jinými vlastními značkami i vyrábí, loni to bylo téměř 6000 nástrojů.

Vystrčilovu návštěvu Tchaj-wanu tvrdě kritizovala Čína, která Tchaj-wan považuje za svou odštěpeneckou provincii. Ministr zahraničí Číny Wang I druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli ČR vzkázal, že ho Čína donutí zaplatit vysokou cenu za to, že porušil princip jedné Číny. Vystrčil odmítl, že by porušil dohody mezi ČR a Čínou.