Deset let měli majitelé možnost přihlásit se o nemovitosti, u nichž nebyl dostatečně identifikovaný vlastník. V případě pozemků se nejčastěji jednalo o ornou půdu, lesy nebo louky. U staveb pak o garáže či zemědělské stavby. Aktuální čísla zatím nejsou k dispozici, ale na začátku prosince Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) evidoval 137 209 pozemků a 1960 staveb.

O desítky tisíc nemovitostí se ale nikdo dosud nepřihlásil a ty propadnou státu. Avšak ani nyní není pro případné opozdilce nic ztraceno. Tereza Šmídová, která se v Advokátní kanceláři Janoušek zaměřuje na problematiku nemovitostí nedostatečně identifikovaných vlastníků a bytového spoluvlastnictví, totiž vysvětlila, že po 1. lednu stát nenabývá vlastnické právo, ale takzvanou držbu. „Vlastnické právo by stát nabyl až po uplynutí dalších deseti let. Během této lhůty mohou vlastníci dosud nezapsaní v katastru nemovitostí podat takzvanou určovací žalobu,“ přiblížila.

Vládní konsolidační balíček přináší přes čtyřicet změn, které se týkají daně z nemovitosti:

Majitelé nemovitostí si od letošního roku připlatí. Vládní konsolidační balíček přináší přes čtyřicet změn, které se týkají daně z nemovitosti. Podrobnosti se dočtete v článku
Daň z nemovitosti od roku 2024: Majitelé si připlatí. Zvýší se o 80 procent

Vlastníci v ní budou muset prokázat, že nemovitost neopustili, například tak, že ji užívali či hradili daň z nemovitosti. „Vždy bude záležet na individuálních okolnostech a na tom, jak se žalobci podaří přesvědčit soud, že nemovitost neopustil, a jak soud posoudí konkrétní okolnosti případu. V každém případě doporučujeme využít profesionální právní pomoci, a to dříve než koncem desetileté lhůty, z níž dosud uběhlo prvních deset dnů,“ upřesnila Šmídová.

V některých případech mohli úředníci vlastníka dohledat a zaslat mu výzvu, aby údaje v katastru nemovitostí napravil, ale ten na výzvu nereagoval. „Pokud vám tedy byla před koncem roku 2023 doručena výzva k nápravě údajů v katastru, je možné se dotčených nemovitostí stále domoci,“ poradil advokát a partner společnosti BDO Lukáš Regec.

Převládá dědické řízení

Pracovníci ÚZSVM měli minulý rok napilno. S blížícím sem se koncem termínu, do kdy se lidé měli o majetek přihlásit, se totiž zvyšoval i počet dotazů a žádostí. „Nejvíce jsme jich obdrželi v posledních měsících loňského roku. V roce 2023 se podařilo vyřešit rekordních 14 710 případů. Celkově se od roku 2014 do 31. prosince 2023 podařilo vyřešit 65 519 nemovitostí a zahájit šetření u 103 623 nemovitostí tohoto typu,“ přiblížila mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Nejvíce těchto nemovitostí se nacházelo v Jihomoravském, Středočeském a ve Zlínském kraji. „Nejčastějším výsledkem bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, protože vlastník již nežije, a to ve více než šedesáti procentech případů,“ doplnila mluvčí.

Takto se úředníkům například podařilo vypátrat, že spolumajitelem jednoho zemědělského pozemku v Rohatci u Hodonína byl vyznamenaný hrdina a místní rodák Pavel Bureš, který v roce 1942 zahynul ve službách kanadského královského letectva. Dědicové následně museli doklad o úmrtí získat u příslušného úřadu v Kanadě.

Na konci roku 2023 skončilo období, během něhož se lidé mohli přihlásit o nemovitosti, u nichž není dostatečně identifikovaný vlastník:

Nemovitost bez vlastníka. Ilustrační snímek
Zapomenuté nemovitosti: Majitelé o nich často nevědí, brzy o ně mohou přijít

Úřad si přitom nově nabyté pozemky a budovy nehodlá nechat. Nejprve je nabídne státním institucím a řadu převede na Státní pozemkový úřad nebo Lesy České republiky. „Pokud státní instituce neprojeví o majetek zájem, bude pro něj ÚZSVM hledat definitivního vlastníka mimo stát, přičemž cílem je podpořit nepotřebným státním majetkem rozvoj obcí a krajů,“ doplnila Tesařová.

Podle advokáta Regece je otázkou, zda nemovitosti bude moci od státu odkoupit i širší veřejnost. V takovém případě je třeba dodržet podmínky stanovené zákonem. „Výjimku budou pravděpodobně tvořit přímé prodeje spoluvlastnických podílů spoluvlastníkům. ÚZSVM sice deklaroval vstřícný přístup, který se obejde bez řízení před soudem, avšak opět je zde mnoho nevyjasněných otázek. Jelikož pro tyto účely neexistuje jasně stanovený postup ani metodika, doporučujeme konzultovat případné kroky s advokátem či jiným odborníkem,“ dodal.