Ovšem pravé příčiny jsou zatím nadále zkoumány a vyhodnocovány, protože jednotlivé případy se podle lékařů a vyšetřovatelů liší. V Evropě, jiných zemích světa či v České republice se podobné případy neobjevily.

Kvůli rozsahu a dopadu vzbuzuje tato kauza vlnu emocí. Zároveň někteří odborníci zdůrazňuji, že se ale v souvislosti s ní objevuje i celá řada generalizací, zjednodušení a zavádějících informací, které mohou vrhat špatné světlo na jiné alternativy ke klasickým cigaretám celkově.

Co je podle všeho příčinou problému? Některé látky se podle zjištění amerických vyšetřovatelů a lékařů mohly dostat k zákazníkům ilegálně a nepocházely od ověřených výrobců.

V USA lidé zasažení problémem vapovali v naprosté většině ilegální oleje s výtažky marihuany, ne standardní e-cigarety.

THC je rozpustné právě v oleji, zatímco v klasických e-cigaretách žádné oleje nejsou. Americká federální agentura CDC 7. října 2019 oznámila, že její zjištění naznačují, že produkty obsahující THC jsou spojeny s většinou případů.

Zásadní problém: Co se u této kauzy nerozlišuje?

V médiích a u veřejnosti se často nerozlišují rozdíly mezi e-cigaretami a zařízeními na zahřívaný tabák, které fungují na zcela jiném principu. Všechno je označováno jako „e-cigarety“, i když se jedná o různé technologie.

V České republice jsou na trhu dvě firmy, a sice British American Tobacco a Philip Morris, které prodávají zařízení, ve kterých se používá zahřívaný tabák (například IQOS).

Tento typ výrobků využívá elektronický systém pro zahřívání tabáku a má pevnou náplň, ve které je skutečný tabák. Ten ovšem nehoří, pouze se zahřívá a tím nevzniká cigaretový dým, ale aerosol.

Na rozdíl od toho e-cigarety požívají liquid, tekutý roztok, který se zahřeje a následně uživatel vdechuje a vydechuje páru čili vaporizuje. Jako vapování se označuje styl kouření elektronické cigarety, při kterém se oproti běžné cigaretě nic nespaluje.

Zásadní rozdíl pak také je, že e-cigarety v USA nepodléhají před uvedením na trh přísnějším kontrolám úřadů a institucí a nedisponují klinickými studiemi, tedy studiemi o vlivu a dopadu na lidské zdraví.

Naopak například IQOS už disponuje několika klinickými studiemi, které ukazují, že je méně škodlivý než kouření klasických cigaret.

Kauza kolem elektronických cigaret

Odborníci: Nebyla to “úmrtí na e-cigarety“

Co říkají na kauzu kolem e-cigaret odborníci? Eva Králíková, jedna z nejvýznamnějších českých odbornic v této oblasti, předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku a vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Veřejné fakultní nemocnice, například pro server Zdravotnický deník ke kauze kolem e-cigaret uvedla: „Nebyla to ´úmrtí na e-cigarety´. Ty jsou na trhu více než 12 let a nic podobného zatím není známo. Nemyslím, že by se toto téma mělo u nás řešit. Jednalo se o kontaminaci ilegálních olejů s THC či ilegálních vapovacích směsí s nikotinem. Varování před inhalováním neznámých látek je však jistě na místě.“

K takové opatrnosti vyzvalo ve svém stanovisku i české Ministerstvo zdravotnictví. Těm, kteří používají elektronické cigarety, vzkazuje, že by tyto výrobky neměli kupovat mimo místo prodeje a neměli by je nijak upravovat, ani do nich přidávat žádné látky, které nejsou určeny výrobcem.

V České republice stále kouří přes dva miliony lidí. Podstatné podle odborníků je, že většina těch, kteří vapují e-cigarety nebo užívají zahřívaný tabák, dokázala klasické cigarety opustit. Klasické cigarety u nás zabijí každý rok tisíce lidí, v USA kolem půl milionu lidí.

Ačkoliv ani náhražky a alternativy nejsou zcela bez rizika, většina expertů se shoduje, že jsou pro kuřáky rozhodně lepší variantou, a bylo by chybou, kdyby je kuřáci odmítali používat namísto cigaret.

A to i v kontextu nešťastných případů, kdy užívání nelegálních e- cigaret v USA zapříčinilo smrt většinou mladých lidí.