„Situace v oblasti pohřebnictví se oproti roku 2016 nezměnila. I nadále trvá situace, kdy téměř každá druhá kontrolovaná provozovna nedodržela danou legislativu. Nejčastěji prodávající neinformovali spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o ceně výrobků nebo poskytovaných služeb, nevystavili písemné potvrzení o převzetí objednávky nebo neinformovali o možnosti reklamace. Vzhledem k těmto zjištěním bude ČOI v kontrolách pokračovat i v tomto roce,“ řekl ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

V krematoriu. V Ústí je 85 procent pohřbů bez obřadu.
Ústí nad Labem opět zaspalo. Kremační pec je zapečetěná, nebožtíky vozí jinam

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 1. září do 30. listopadu 2017 kontrolní akce zaměřené na dodržování právních předpisů v oblasti pohřebních služeb. Inspektoři se zaměřili zejména dodržování na zákona o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů, které spadají do dozorové působnosti České obchodní inspekce. Ze 115 provedených kontrol byly zjištěny nedostatky u 54 pohřebních služeb, což představuje 47 procent.

Nejčastěji neinformují o ceně

V 62 případech zjistili kontroloři porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Z toho ve 22 případech pohřební služba neinformovala spotřebitele o ceně poskytovaných služeb nebo prodávaných místech. Shodně ve dvanácti případech inspektoři zjistili nevydání písemného potvrzení o převzetí objednávky a neinformování o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace.

Ilustrační foto
Konec rakví z papíru. Začíná platit novela zákona o pohřebnictví

Šest zjištěných nedostatků spočívalo v chybném označení prodávaných výrobků, u kterých chyběly některé ze zákonem stanovených informací, jako je výrobce, případně dovozce, hmotnost, množství nebo velikost. V pěti případech prodávající neinformoval spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Tři případy se týkaly porušení povinnosti prodávat výrobky a poskytovat služby za sjednané ceny nebo tyto ceny správně účtovat. Inspektoři také odhalili dvě porušení jiných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.

Na veletrhu byly k vidění i speciální rakve.
Veletrh pohřebnictví představil i netypické rakve

Za zjištěná porušení zákona pravomocně uložila Česká obchodní inspekce kontrolovaným pohřebním službám 49 pokut v celkové hodnotě 83 500 Kč. Současně vydala zákazy prodeje na 85 kusů výrobků za 53 425 Kč.

Inspektorát Počet provedených kontrol Počet kontrol se zjištěním Zjištění v procentech
Středočeský a Hl. město Praha 11 5 45,5
Jihočeský a Vysočina 12 4 33,3
Plzeňský a Karlovarský 5 0 0
Ústecký a Liberecký 24 16 66,7
Královéhradecký a Pardubický 16 6 37,5
Jihomoravský a Zlínský 27 11 40,7
Olomoucký a Moravskoslezský 20 12 60
Celkem 115 54 47