Znalost angličtiny uvedlo ve svých životopisech 62,8 procenta uchazečů o práci, němčiny 38,4 procenta, ruštiny 15,4 procenta, francouzštiny 3,7 procenta a španělštiny 3,4 procenta uchazečů.

Z jazykové vybavenosti deklarované v životopisech se na první pohled může zdát, že počet jazykově vybavených životopisů je vyšší než pracovních nabídek, nicméně úroveň jazyků je stále nedostatečná. Podle dva roky starého průzkumu Eurobarometr se česká aktivní znalost angličtiny řadí na poslední místo ze všech členských zemí EU, průměr Česku nezvedá ani mladší generace.

Na portálu Profesia.cz zhruba každý pátý uchazeč (22,7 procenta) deklaruje svou znalost angličtiny jako mírně pokročilou, jen o zlomek menší počet uchazečů uvádí aktivní znalost (19,1 procenta). Takřka identický podíl (19,5 procenta) může osvědčit jen základy anglického jazyka. Mezi nejčastější úrovní se objevila i mírně pokročilá znalost němčiny (12,2 procenta) a základy němčiny má pětina uchazečů.

Požadavky zaměstnavatelů se s jazykovou úrovní uchazečů výrazně rozcházejí. Nejžádanější je aktivní angličtina, která se objevuje ve 39,8 procenta nabídek a aktivní němčina s 11,6 procenta. Mírně pokročilou angličtinu obsahuje jen desetina nabídek, mírně pokročilou němčinu jen 3,4 procenta a základy angličtiny mizivá 2,5 procenta.

V přehledu 500 pozic a nejrůznějších jazykových mutací je nejžádanější angličtina pro pozice v oblasti informačních technologií, nejčastěji pro programátory. Stejně nezastupitelná je její znalost pro technické profese, jako jsou konstruktéři, technologové nebo procesní inženýři.