Máte pocit, že váš kolega má méně práce, zato větší mzdu? Zákon může stát teoreticky na vaší straně, cesta za nápravou je však mimořádně obtížná.

První problém je už v tom, že výši mzdy kolegů většinou neznáte a podle firemního úzu ani znát nesmíte. V mnoha firmách je totiž právě toto považováno za přísně tajný údaj číslo jedna, který nemají pracovníci právo říkat ani svým nejbližším kolegům.

„Často již při nástupu do zaměstnání podepisuje zaměstnanec v rámci pracovní smlouvy prohlášení o tom, že nebude sdělovat ostatním zaměstnancům výši své mzdy, a že ani nebude výši mzdy kolegů zjišťovat,“ upozorňuje advokátka Nataša Randlová z právní kanceláře Randl Partners. Porušením podepsané pracovní smlouvy, byť jen v tomto jediném bodě, si můžete svoji pozici ve firmě výrazně zkomplikovat.

Mzdy jsou tajné

Pokud by firma netrvala na utajování mezd a naopak je sama iniciativně zveřejňovala, mzdové podmínky by to zprůhlednilo. „Zároveň by to však vyvolalo řadu negativních emocí a závisti,“ varuje advokátka. Mnohdy totiž může být podle jejích slov jiná výše mzdy odůvodněná například jinou pracovní morálkou nebo kvalitou výsledků práce.

„Z druhé strany zaměstnavatelům doporučujeme, aby své odměňování zprůhlednili alespoň prostřednictvím vnitřních mzdových předpisů, které kromě parametrů měsíční základní mzdy stanoví i bonusovou politiku firmy,“ dodává advokátka Randlová. Z tohoto vnitřního mzdového předpisu sice nevyčtete, kolik přesně „berou“ vaši kolegové, ale alespoň budete vědět, v jakém mzdovém rámci se pohybují.

„Tento vnitřní mzdový předpis zároveň zaměstnavatelům u soudu pomůže prokázat, že pravidlo rovného zacházení je ve společnosti dodržováno a mzdy i odměny jsou vypláceny podle předem stanoveného rámce,“ zdůrazňuje právnička.

První otázkou je, co se rozumí stejnou prací nebo prací stejné hodnoty. „Porovnáváte-li svoji pracovní pozici s pozicí vašeho kolegy, srovnávacím kritériem je složitost vykonávané práce, její namáhavost a míra odpovědnosti, kterou daná pozice obnáší. Dále zde hrají roli i pracovní podmínky, ve kterých práci děláte, pracovní výkonnost a výsledky práce,“ vysvětluje advokátka Randlová.

Kvalifikace

Jinými slovy: i když pracujete na stejné pozici a ve stejné kanceláři jako kolega, nemusí váš šéf hodnotit vaši práci stejně. Možná má kolega vyšší kvalifikaci, možná zadané úkoly plní dříve a přesněji než vy. A možná je šéfovi prostě sympatičtější.

Nejčastěji se mluví o mzdové diskriminaci na základě pohlaví. Jenže ani tady není situace černobílá. „Do platových rozdílů se promítá fakt, že ženy odcházejí na mateřskou dovolenou a pak se musejí vrátit zpět do práce, což není ani trochu jednoduché,“ vysvětluje Dalibor Jakuš, jednatel společnosti Profesia. V takovém případě se nejedná o stejnou práci, protože ženy mají méně let praxe, často pracují na nižší pracovní úvazky nebo na méně odpovědných místech.

Agentura Merces, která dlouhodobě sleduje výši mezd, však před časem zveřejnila, že i na nekvalifikovaných pozicích uklízeče či uklízečky platí zaměstnavatelé mužům (kterých přitom na této pozici pracuje daleko méně) přibližně o třetinu více než ženám. A tady už o porušení zákoníku práce jednoznačně jde, protože odpovědnost i náplň práce se v případě této nekvalifikované profese nemůže zásadně lišit. Diskriminace se nemusí navíc týkat jen základního platu. Shodné by měly být i benefity nebo pracovní podmínky. A tady často vycházejí ženy zkrátka.

Daniela nastoupila do středně velké firmy na obchodní pozici a zaměstnavatel jí slíbil po zkušební době služební automobil. Po třech měsících však auto nedostala, prý z důvodů celosvětové finanční krize. Jenže dvou kolegů, kteří nastoupili po dalším měsíci na srovnatelné pozice, se krize zřejmě netýkala.

Ti dostali služební vozy okamžitě. A když se žena ozvala, kdy se dočká automobilu i ona, bylo jí řečeno, že ho může mít třeba hned – pokud přistoupí na nižší odměny.

Přidejte mi!

Pokud jste přesvědčeni, že s vámi zaměstnavatel v platové otázce nejedná fér, máte několik možností, jak se bránit. Kladný výsledek vám však předem nezaručí nikdo.

„Prvním krokem je obrátit se na zaměstnavatele a požadovat, aby začal dodržovat zákoník práce i v tomto bodě. Doporučujeme postiženému, aby zaslal tuto výzvu písemně,“ říká Nataša Randlová.

Pokud však u vašeho zaměstnavatele působí odborová organizace nebo důvěrník pro oblast zákazu diskriminace, je možná jednodušší na mzdovou nerovnost poukázat jejich prostřednictvím.

Nepomůžou-li výše zmíněné kroky a zaměstnavatel vám bude i nadále platit nižší mzdu než kolegům, můžete se obrátit se stížností na Státní úřad inspekce práce. Ten je pověřen vykonávat kontrolu v oblasti pracovních vztahů a pracovních podmínek.

Nepočítejte však s tím, že vyřeší váš konkrétní problém, tak daleko jeho pravomoci nesahají. Pokud však ve vaší firmě zjistí porušování zákoníku práce, může na ni uvalit citelnou pokutu.

Konečně poslední možností je soud. U něj se můžete domáhat náhrady škody z důvodu nerovného zacházení, případně omluvy a podobně. Dobrou zprávou pro vás je, že důkazní břemeno je přitom na straně zaměstnavatele.

kam se obrátit

přímo na zaměstnavatele
na odborovou organizaci
na Státní úřad inspekce práce – www.suip.cz
na některou z internetových pracovních poraden, například www.rovneprilezitosti.cz
na soud