Právě kvalitní, stabilní 
a efektivní zadávání veřejných zakázek považuje prezident NKÚ Miloslav Kala za důležitou součást toho, aby bylo Česko konkurenceschopné. Veřejné zakázky přitom o lecčems vypovídají. Stáčí se jenom podívat, za kolik nakupují jednotlivé úřady papír do tiskáren. V roce 2012 zaplatilo ministerstvo průmyslu a obchodu za jedno balení 60 korun. Za stejné balení ale ministerstvo pro místní rozvoj zaplatilo v téže době přes 96 korun a ministerstvo zdravotnictví o rok dříve dokonce přes 100 korun.

Také kvůli těmto rozdílům chystá ministerstvo financí projekt, na jehož základě by státní úřady nakupovaly centrálně. Systém by měl tři úrovně nákupu, přičemž ministerstvo by v první úrovni zajišťovalo nákup pro ostatní úřady. Jde především o IT systémy a ministerstvo si slibuje, že státní pokladně ušetří značné peníze. „Ministerstvo financí by mělo plnit funkci centrálního dodavatele," řekl náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht.

Papežštější než papež

Průkopníkem centrálního nákupu bylo už v roce 2008 ministerstvo vnitra. Díky němu ušetřilo třeba právě na nákupu papíru do tiskáren.
Některé projekty lze financovat z evropských fondů. Náměstek ministra vnitra Jiří Zmatlík ale upozornil na přísnou českou legislativu. „Jsme papežštější než papež," řekl. Jako příklad uvedl případ vysoké školy, která se rozhodla vybavit pomocí evropských dotací počítači za pět milionů korun. Škola ovšem opomněla do 15 dnů zakázku zveřejnit, jak vyžadují české zákony, ale směrnice EU to nevyžadují. Kvůli tomu ovšem škola nesplnila podmínky Evropské unie a na sankcích ji tato chyba stála 350 tisíc korun. „Obce se už bojí evropských dotací, protože na ně často musejí doplácet. Zkusme tedy do budoucna spočítat, kolik nás stojí zvýšení transparentnosti," doplnil Zmatlík. Evropské dotace by ale podle něho mohly pomoci například při zřizování takzvaných e-tržišť.

Elektronizace veřejné správy by mohla konkurenceschopnost Česka zase zvýšit. Podle prezidenta NKÚ Kaly však bude záležet, jak se 
k ní postaví. „Pokud budeme 
v elektronizaci veřejné správy postupovat jako dosud, tak se bude jednat o riziko," dodal.