K věcnému záměru nového stavebního zákona se teď vyjadřují jednotlivá ministerstva. Kde očekáváte nejvíc připomínek?
Určitě z oblasti týkající se nového nejvyššího stavebního úřadu a životního prostředí. S resorty jsme ale nejdůležitější body rekodifikace stavebního práva předem probrali. Všichni ministři se mohli vyjádřit, jestli s něčím úplně zásadně nesouhlasí. Všichni si uvědomují, že situace se musí změnit.

Zásadní proměna stavebního práva, tedy zmíněná rekodifikace, se týká kromě stavebního zákona ještě dalších asi osmdesáti zákonů. Jak změny prosadíte?
Především jsou to zákony, které zahrnují ochranu veřejných zájmů. Patří sem hygiena, památkáři, hasiči a podobně. Všichni budou nově sdruženi pod jednou střechou. Chceme jít cestou vzniku nejvyššího stavebního úřadu, podřízeného ministerstvu. Pod ním budou jeho krajská zastoupení a pod nimi pak pobočky v obcích, tak jak existují i dnes. Zásadní změnou bude to, že dotyčný úředník už nebude zaměstnancem obce, ale státu. A tím vyřešíme to nejpalčivější, co se teď řeší v regionech, a sice takzvanou systémovou podjatost. Jako účelový nástroj ji všemožně využívají jedinci, kteří chtějí zabránit výstavbě.

Do vlády v předstihu míří i takzvaná fikce souhlasu. Ta stanoví, že nevyjádří-li se příslušný úřad ve lhůtě do 60 dnů, bude se to automaticky brát jako souhlasné stanovisko. Slibujete, že začne platit ještě letos. Je to reálné?
Ano, mohla by platit už na podzim. Panuje na ní ve vládě víceméně politická shoda a nepředpokládáme větší zdržení v Poslanecké sněmovně. Fikce souhlasu bude samozřejmě zakotvena i v novém stavebním zákoně, ale protože některé kroky je třeba udělat velmi rychle, tak jsme v tomto případě využili otevření zákona č. 416 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Na vzniku nejvyššího stavebního úřadu už taková shoda nepanuje…
Shoda zatím určitě není se Svazem měst a obcí ČR, nicméně mnoho starostů, kteří řeší problémy se systémovou podjatostí, souhlasí. Také ministerstvo vnitra avizovalo, že souhlasí s nejvyšším stavebním úřadem, ale připravují ještě svoji úpravu, o které budeme diskutovat.

Jak chcete obce přesvědčit?
Obce se k tomu staví zhruba půl na půl. Jsou starostové, kteří si v uvozovkách užívají to, že jim občané nespokojení s délkou stavebního řízení spílají za něco, zač vlastně nemohou. A tak nám říkají: už si to vezměte, my nejsme schopni lidem vysvětlit, že se jedná o přenesenou působnost státní správy, kterou nemůžeme ovlivňovat. Druhá část starostů naopak preferuje udržení stavebního řízení na svém úřadě.

Formálně ale oddělení samosprávy a státní správy, tedy i stavebního úřadu, existuje…
Formálně ano, ale bohužel v praxi se rozhodnutí úřadu stále dokola napadají. Vezměte si třeba starostu nebo hejtmana, který se v médiích nebo na zastupitelstvu vyjádří, že podporuje nějakou dopravní stavbu, nebo to má dokonce v programovém prohlášení a jeho snahou je co nejdříve sliby naplnit. A už je celý úřad systémově podjatý. Pak to řeší ministerstvo, soudy. Nakonec se velké dopravní nebo jiné stavby, jako třeba Velké náměstí v Hradci Králové, musí předat jinému stavebnímu úřadu, který na to ale nemá kapacity a nezná místní podmínky. Je to začarovaný kruh.