„Poté, co firma na sebe 17. září podala návrh na konkurz, mohli zaměstnanci uplatnit u úřadu práce výplatu ušlých mezd za období šesti měsíců nazpět. V praxi to znamená od března letošního roku,“ vysvětluje postup, který je v případě zkrachovalých firem běžný, ředitelka Úřadu práce v Klatovech Marie Bučková.

Podle jejích slov bylo žadatelů z Joky kolem šedesáti. „Požadované finanční prostředky vyplácí stát, který se pak připojí k ostatním věřitelům,“ dodala Bučková.

Klatovská textilka i přes prohlášení konkurzu ze dne 4. října nadále vyrábí.

Správce konkurzní podstaty Jan Špelina, který si stejnou roli plní i v případě zkrachovalé nemocnice v Plané na Tachovsku, Deníku včera potvrdil, že v současné době zde na jednu směnu pracuje 60 zaměstnanců. „Jsou to dělnické profese i HTP pracovníci,“ upřesnil Špelina.

Ten hodlá výrobu podle možností zachovat a firmu, pokud si vydělá na svůj provoz, posléze nabídnout k prodeji jako prosperující.

„O tom ale musí rozhodnout věřitelský výbor, který by měl být ustanoven do konce kalendářního roku,“ upřesnil Špelina.

Správce konkurzní podstaty se v úterý sešel s jedním z majitelů firmy, Danielem Vodičkou. Dohodli se na co nejrychlejším předání soupisu veškerých závazků, pohledávek a na mimořádném daňovém přiznání.

Dluhy firmy, jejíž tradice se datuje od roku 1866, přitom v současné době dosahují částky několika desítek milionů korun.

Jen na sociálním pojištění za své zaměstnance dluží Joka kolem 2,5 milionu. Stejnou částku činí i dluh na zdravotním pojištění. Svým dodavatelům neuhradila firma kolem 30 milionů a nemalou částku tvoří dosud nesplacený úvěr.

Daniel Vodička, který firmu vlastní spolu se svou rodinou, je se záměrem správce konkurzní podstaty prodat firmu ve fázi, kdy vyrábí, spokojen.

„Vždycky jsem byl zastáncem toho, aby výroba i ve složitých situacích zůstala zachována,“ uvedl Vodička.

Jeden z nejznámějších výrobců košil v republice na sebe podal návrh na konkurz u Krajského soudu v Plzni 17. září. Soudce prohlásil konkurz 4. října a ustanovil správcem konkurzní podstaty Jana Špelinu.

Rozsáhlý areál firmy nezůstal opuštěný, do objektů se postupně stěhují ostatní podnikatelé. Podrobnosti o současném stavu společnosti však majitelé firmy odmítají podávat s odkazem na další postup správce konkurzní podstaty.