Dohoda je základním dokumentem, kde si komise a ČR určují využití evropských peněz v příštích letech. Vyjednávalo se o ní delší dobu, definitivní verzi česká vláda schválila na konci července. K předchozímu návrhu Prahy měla komise desítky různých poznámek. Už dříve vláda schválila všech devět operačních programů pro nynější finanční období 2014 až 2020.

Podle komise mají být evropské peníze určeny například na podporu inovací, odbornou přípravu a vzdělávání ve městech i obcích. Pomoci by tak měly v boji s nezaměstnaností a při obnově ekonomického růstu. Podpořit by měly také podnikání, boj proti sociálnímu vyloučení a pomohou ekonomice, která bude účinně využívat vstupní zdroje a bude šetrná k životnímu prostředí.

Předseda české vlády Sobotka uvedl, že evropské prostředky budou investovány do posílení konkurenceschop­nosti, zvýšení zaměstnanosti, kvalitního systému vzdělávání a lepší dopravní infrastruktury.

Cílem vlády je neztratit stavební sezónu roku 2015

Včasným schválením dohody si Česko podle Sobotky udržuje „potřebné rychlé tempo" v přípravě čerpání z nových unijních fondů. „Cílem vlády je neztratit stavební sezónu roku 2015. Proto budeme chtít, aby se první výzvy k čerpání z fondů vypisovaly již na samém začátku příštího roku," uvedl premiér. K tomu podle něj zbývá včas schválit novelu zákona o státní službě a posléze získat souhlas Evropské komise se všemi jednotlivými operačními programy.

„Investice musí mít v souladu s novou politikou soudržnosti strategickou povahu a musí se zaměřovat na reálnou ekonomiku, udržitelný růst a investice do lidských zdrojů. Prvořadá je přitom kvalita, nikoli rychlost," upozornil dnes evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn.

Dohoda podle něj obsahuje také strategické směry pro programy, které by v budoucnu měly přispět k podpoře inovací, „přeměně českých malých a středních podniků v tahouny růstu" a potvrdit tak zlepšující se pověst ČR v odvětvích, jako jsou například energetika, strojírenství nebo nanotechnologie.

První výzvy lze očekávat na začátku příštího roku

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, která by mohla v pozici komisaře pro regionální politiku Hahna na podzim vystřídat, připomněla, že přijetí dokumentu je završením více než tříletého vyjednávání. „Dohoda jasně definuje hlavní oblasti rozvoje ČR, které budou podporovány z evropských fondů, a nastavuje základní pravidla pro fungování celého systému," komentovala krok v tiskové zprávě.

Ministerstvo dnes připomnělo, že o konkrétních programech se s komisí stále neoficiálně, ale intenzivně vyjednává. Pro oficiální rozhovory prý stále zůstávají některé body otevřené a bude třeba se jim detailněji věnovat.

„První výzvy pro čerpání finančních prostředků z fondů EU v novém programovém období lze očekávat na začátku příštího roku", míní Daniel Braun, první náměstek ministryně Jourové, který v minulých letech vedl český vyjednávací tým.

Je podle něj pro ČR dobře, že se podařilo strategii připravit a dokončit vyjednávání s komisí. Dohoda je totiž „základním stavebním kamenem" a právě od ní se budou jednotlivé programy odvíjet.

Série konferencí

„Dává to dobrý předpoklad k tomu, aby takto naplánované investice do infrastruktury, podpory podnikání nebo energetické účinnosti zvýšily konkurenceschopnost firem a zlepšily kvalitu života v ČR," řekl Braun.

Eurokomisař pro zaměstnanost a sociální věci László Andor dnes připomněl, že například Evropský sociální fond (ESF) v ČR v letech 2014–2020 může investovat přes 3,4 miliardy eur (asi 95 miliard korun) a pomůže tak plnit cíle evropských strategií týkajících se podpory zaměstnanosti, vzdělávání či boje proti chudobě.

„Doufám také, že modernizace české veřejné správy, založená na novém zákonu o státní službě, bude postupovat podle plánu a brzy přinese občanům hmatatelné výsledky. I tato modernizace by měla obdržet podporu ze strukturálních fondů," upozornil ale také Andor. Právě otazníky kolem zákona o státní službě byly jedním z bodů, o nichž Praha s komisí dlouhou dobu vyjednávala.

Česko bývá také někdy kritizováno za způsob čerpání peněz z programů v minulém období 2007–2013. Také v něm je ale stále poslední dotace možné získávat až do konce příštího roku.

Možnosti nového programového období by ministerstvo pro místní rozvoj chtělo představit na přelomu října a listopadu v Praze a v krajských městech sérií konferencí.