V následujícím přehledu najdete ve stručnosti ty nejzákladnější položky z příručky Jak přežít dobu bez práce.

Na úřad práce jděte hned

Jestliže jste dostali výpověď, zamiřte co nejdřív na úřad práce v místě svého trvalého bydliště. Nejlépe do tří dnů, pak budete v databázi uchazečů o práci evidováni již od prvního dne nezaměstnanosti. Zároveň za vás bude stát hradit zdravotní pojištění.

Se sociálním pojištěním se to má trochu jinak, nikdo ho za vás platit nebude. Ale nikdo ho po vás také nebude chtít, přesto se vám doba evidence v databázi uchazečů o práci započítá do důchodového pojištění (nejdéle však doba, po kterou máte nárok na podporu v nezaměstnanosti plus jeden rok).

Úřad práce navštivte co nejdříve i v případě, že máte nárok na odstupné. Podporu v nezaměstnanosti po dobu, na kterou vám bylo odstupné vyplaceno, pobírat sice nebudete, ale stát za vás opět bude platit zdravotní pojištění.

Může se stát, že zaměstnavatel vám odstupné, i když na něj máte nárok, nevyplatí nebo jeho výplatu z jakýchkoli důvodů odkládá. To bohužel neznamená, že dostanete podporu. Abyste nezůstali úplně bez peněz, úřad práce vám přizná kompenzaci odstupného, maximálně však ve výši 65 procent odstupného, na které máte nárok. Stát poté bude peníze vymáhat po zaměstnavateli sám.

Podporu v nezaměstnanosti budete brát maximálně 11 měsíců

Abyste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti, musíte splnit jednu zásadní podmínku. Během posledních dvou let (do konce roku 2011 to byly tři roky) musíte mít zaplacené důchodové pojištění alespoň za 12 měsíců. Potřebnou dobu pojištění získáte jak zaměstnáním, tak péčí o dítě do čtyř let, pobíráním invalidního důchodu třetího stupně či veřejnou službou nebo dlouhodobými dobrovolnickými aktivitami.

V Česku vás můžou – a je to asi světová rarita – vyhodit i ze zaměstnání, které nemáte. Řeč je pochopitelně o švarcsystému: fakticky jste zaměstnaný, před úřady, zejména finančním, jste podnikatel. I „zaměstnanec na živnosťák“ má po „propuštění“ možnost přihlásit se na pracovním úřadě a brát podporu, musí ale nejprve pozastavit nebo zrušit svou živnost.

Pokud míříte na pracovní úřad ze zaměstnání, výše podpory se počítá v procentech z průměrného čistého měsíčního příjmu z vašeho posledního zaměstnání. Jde o průměr za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí před skončením pracovního poměru. Ovšem i výše podpory má svou maximální hranici, tou je 13 762 korun. Pokud však absolvujete rekvalifikační kurz, můžete získat až 15 422 korun.

Po první dva měsíce máte nárok na podporu ve výši 65 procent z čisté mzdy, po další dva měsíce pak ve výši 50 procent a po zbývající dobu ve výši 45 procent. Délka, po kterou budete podporu pobírat, je odstupňována podle věku. Nezaměstnaní do 50 let mají nárok na pět měsíců. Lidé od 50 do 55 let pobírají podporu maximálně osm měsíců a lidé starší 55 let maximálně 11 měsíců.

Pokud si nenajdete práci ani do doby, kdy vám vyprší nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete získat již jen některé ze sociálních dávek (například příspěvek na bydlení), případně z dávek v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc). I jejich výše mají své horní hranice, například příspěvek na živobytí vám může být přiznán maximálně do výše životního minima na osobu.

Pokračování najdete ZDE

www.penize.cz