Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy už podle hejtmanství rozhodlo o jeho zápisu do rejstříku veřejných výzkumných institucí, a nově vzniklá organizace se tak stane první veřejnou výzkumnou institucí v regionu.

„Výzkum balneologie byl zařazen mezi pět strategických projektů Karlovarského kraje s významným dopadem na hospodářskou transformaci celého regionu,“ uvedla Veronika Severová z krajského úřadu. Institut lázeňství a balneologie se bude věnovat i vzdělávání a s agenturou CzechInvest se zaměří na využití přírodních léčivých zdrojů. Podstatným úkolem bude i standardizace a následná certifikace lázeňských provozů. Host tak bude vědět, že neskončil v rukou šarlatánů, kteří ještě v devadesátých letech za lázeňskou léčbu vydávali plácání klienta mokrým prostěradlem po zádech.

Zhruba do šesti měsíců od zápisu této organizace do rejstříku veřejných výzkumných institucí by měla být ustanovena její rada, dozorčí rada a ředitel. „Vyhlásili jsme výběrová řízení na obsazení pozic odborných pracovníků, grantového manažera a developera, který bude vyhledávat strategické příležitosti v oblasti lázeňství a balneologie v regionu. V institutu by mělo v letošním roce pracovat osm osob,“ upřesnil uvolněný krajský zastupitel pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO Vojtěch Franta (Piráti).

V rozpočtu Karlovarského kraje je pro institut na rok 2019 vyčleněna částka téměř pět milionů a další finance jsou připraveny v projektu Smart Akcelerátor. Karlovarský kraj chce rovněž čerpat prostředky z programu RE:START nebo z Technologické agentury. „Jednáme s karlovarským magistrátem o umístění institutu v budově bývalé základní školy Jana Palacha. Zároveň jsme obdrželi nabídku od Mariánských Lázní, kde by mohl institut sídlit v bývalé stáčírně minerálních vod. V ideální situaci by v jedné budově kromě institutu sídlila i vysoká škola zaměřená na balneologii a další odborné lázeňské instituce nebo také balneologická knihovna. Budova by se mohla stát centrem balneologie nejen v České republice, ale i v Evropě,“ doplnil Franta.

Karlovy Vary zřízení nového výzkumného pracoviště vítají. Pro jeho umístění v bývalé ZŠ Palacha se už dříve vyslovila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) a nic nenamítá ani rada. Také opozice to považuje za dobrou myšlenku. Institut může kraji jedině prospět. „Od doby, kdy jsme obnovili městský balneologický institut, jsme se snažili o propojení na regionální úroveň. Bez ohledu na to, že uplynulo už šest let, je aktivita kraje smysluplná. Kdo jiný by měl v lázeňském kraji zaštiťovat vědecko-výzkumnou základnu než kraj. Je logické, že se město k tomuto projektu přidává, i s vkladem veškerého know-how, které jsme za uplynulá léta získali. Věřím, že spojení města a kraje povede také k silné pozici této instituce,“ zdůraznil bývalý primátor a krajský zastupitel Petr Kulhánek.