Zbytečné úřední povinnosti nás stojí miliardy korun

V současné době jsou občané i podnikatelé nuceni vyřizovat své povinnosti na mnoha státních úřadech. Dle mezinárodních srovnání musejí občané věnovat nezbytné a často zbytečné administrativě a vyřizování svých povinností nejvíce času v Evropě. Zásluhu na tomto stavu má nejen komplikovanost struktury úřadů, ale také složité zákony a nařízení.

Administrativa spojená s placením a přiznáním daní, povinností a poplatků stojí místní podnikatele a občany nejen hodiny času, ale také nemalé náklady, které představují miliardy korun ročně.

ODS si „vypůjčila“ od Kalouska plán řešení

Naše největší pravicová strana proto přišla s návrhem, který by měl v případě realizace většinu problémů a zbytečnou administrativu odstranit. Vznik daňového superúřadu má stát několik stovek korun, nicméně úspory se mají v průběhu několika let vrátit.
ODS si ve skutečnosti celý plán vypůjčila od bývalého ministra financí Kalouska, který je jedním z lídrů strany TOP 09. Projekt jednoho inkasního úřadu je totiž již několik let starý a všechny přednosti, a výhody, se kterými nyní ODS přišla, jsou známy již dávno.

Podnikatelé superúřad vítají

Podnikatel, který musí pravidelně v současnosti obíhat několik úřadů a v každém z úřadů vyplňovat nové a nové formuláře, posílat platby na několik rozdílných účtů, podávat přiznání apod. uskuteční veškeré tyto úkony na jednom kontaktní místě. Zde bude také existovat jediné platební místo a lidé zde také mají získat veškeré informace ke svým odvodovým povinnostem. Na superúřadu tak vyřídíte pravděpodobně již za dva roky veškeré daňové záležitosti, záležitosti sociálního pojištění, zdravotního pojištění apod.

„Myslíme si, že převedení výběru daní na jedno místo nepomůže jen podnikatelům, ale zároveň i státu. Jedná se o finanční úspory v řádu miliard korun za správu agendy výběru všech daní. V době kdy se státní rozpočet potýká s nedostatkem financí a je nutné hledat úspory, je toto opatření velmi přínosné,“ dodává Petr Kužel.

Za staronovým návrhem se však nemusí pro podnikatele či občany skrývat pouze výhody. Pouhým sjednocením úřadů totiž ještě nemusí dojít ke snížení administrativní zátěže a komplikovanosti systému. Důležité jakými dalšími opatřeními vláda povinnosti občanů skutečně výrazně sníží. Lze říci, že tento druhý krok bude z hlediska občanů výrazně důležitější než samotné sjednocení úřadů.

Hlavním úkolem superúřadu je minimalizace daňových úniků

Dalším záměrem, o kterém však navrhovatelé nemluví, přestože je velmi významný, je snaha o minimalizaci daňových úniků. Vznikem superúřadu totiž nevznikne jen jedno kontaktní místo, ale sjednotí se veškeré informační systémy, které v současné době spolu moc nemluví a nekomunikují.
Nově však úředník starající se o platbu sociálního či zdravotní pojištění díky propojení na daňové přiznání a informace z finančního úřadu bezproblémově zjistí neuhrazení či ošizení platby sociálního pojištění a naopak.

Snížení daňových úniků, které představuje ročně miliardy korun a tedy zisk státu, je tak jedním z nejdůležitějších argumentů a současně jednou z hlavních funkcí nového systému. Stát tak může ušetřit nejen miliardy korun na zbytečných úřednících a činnostech, ale také získat další miliardy korun z lépe vybíraných daní.

Miroslav Zeman