„Kšeft pro právnické osoby, které by z návrhu Senátu měly zisk, je marginální promile proti kšeftu lobby Babišových spaloven, které vydělají na tom, co jste teď schválili, vzhledem k regulaci skládek," komentoval výsledek krátce po hlasování šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Poslanec v krátkosti shrnul výhrady, které k novele mají už delší dobu ekologové. 
V současné době se v Česku zrecykluje přibližně 30 procent odpadu. Zbytek skončí na skládce nebo ve spalovnách. Ekologové se proto ptají, jestli se takový odpad bude pouze pálit, nebo s ním bude možné naložit i jinak. Kvůli možnému nárůstu počtu spaloven proto navrhovali, aby stejná novela zakazovala i pálení využitelného odpadu. „Ministr (životního prostředí Richard) Brabec prosadil zákaz skládkování spalitelného odpadu od roku 2024. Zakázat spalování recyklovatelných surovin však odmítl. Je tedy evidentní, že chce spalovat i recyklovatelné suroviny. To povede k obrovskému plýtvání surovinami i energií a je to v rozporu se zdravým rozumem i evropskou odpadovou politikou," obává se odpadový expert 
z Hnutí Duha Ivo Kropáček.

Varování ekologů

Evropská komise na začátku července zveřejnila plán, podle něhož by všechny členské státy měly do roku 2030 recyklovat 70 procent odpadu. To je množství, které v současné době recykluje evropský premiant Vlámsko. Ekologové proto vyzvali ministra životního prostředí, aby jeho úřad co nejdříve vydal vyhlášky, které by měly vyjasnit, jak se za deset let bude se směsným odpadem nakládat.

Ekologové zároveň varují, že novela v současné době nahrává investorům do velkých spaloven, přičemž dodávají, že Evropská unie nehodlá jejich výstavbu financovat. „Náklady na zbytečné, nové 
a obří spalovny ponesou obce a domácnosti," doplnil Kropáček.
S jeho argumentací ale zástupci spaloven nesouhlasí. Ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek nedávno pro regionální Deník vyzdvihl odpadovou politiku právě ve Vlámsku, v němž platí zákaz skládkování už dávno. Nerecyklovatelný odpad tam končí v deseti spalovnách. „Pokud bychom se řídili vlámským příkladem, museli bychom současnou kapacitu energetického využití více než ztrojnásobit. To znamená výstavbu přibližně dalších šesti spaloven," vysvětlil. V současné době v Česku fungují tři spalovny a čtvrtá se staví.

Senátoři neuspěli

Do novely zákona o odpadech chtěli senátoři prosadit i návrh, podle něhož by už sběrny nesměly vykupovat kov od fyzických osob. Po této úpravě volal už delší dobu Svaz měst a obcí ČR, návrh podporovaly i České dráhy nebo policie. Zejména obce považují situaci v této oblasti za neutěšenou a poukazují, že kvůli krádežím kovového materiálu loni přesáhla škoda půl miliardy korun.
Senátoři ovšem před poslanci neuspěli. Ministr Brabec (ANO) poukázal, že podobná norma neplatí v žádné ze zemí Evropské unie. „Jdeme s minometem na kočku," řekl Babec. Od začátku roku chce jeho ministerstvo pouze vyhláškou zakázat výkup kovů za hotovost.

Odpady.