Nejen manažeři, ale i pracovníci, kteří přicházejí ve firmě do styku s citlivými údaji a know-how, dostávají občas k podpisu dokument, kterým se zaměstnavatel jistí, že po případném odchodu neprodají jeho firemní tajemství konkurenci.

„Konkurenční doložka stanoví povinnost zaměstnance, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání (nejdéle však po dobu jednoho roku) zdrží výdělečné činnosti, která by konkurovala bývalému zaměstnavateli. Zároveň v doložce musí být sjednána povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci finanční kompenzaci alespoň ve výši jeho dosavadního průměrného výdělku, a to za každý měsíc plnění povinnosti zaměstnance,“ vysvětluje Daša Aradská z právní kanceláře Randl Partners.

Nejen pro manažery

Konkurenční doložku lze se zaměstnancem uzavřít teprve po uplynutí zkušební doby, jinak je neplatná. Podle právničky Daši Aradské záleží také na tom, zda je takovou dohodu možné od zaměstnance „spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků nebo znalostí technologických postupů, které v práci získal a jejichž použití pro jinou (případně vlastní) firmu by mohlo způsobit zaměstnavateli závažnou újmu“.

Čeho přesně se musíte vyvarovat, pokud jste podepsali konkurenční doložku? „Zaměstnanec po stanovenou dobu nemůže vykonávat výdělečnou činnost, která je předmětem činnosti zaměstnavatele nebo má vůči němu soutěžní povahu. Je proto vhodné stanovit přímo v doložce jakých činností se to týká, aby nevznikaly pochybnosti. Pokud nové zaměstnání, případně podnikání není takovéto povahy, v jejím vykonávání zaměstnanci nic nebrání,“ vysvětluje právnička Daša Aradská.

Pro finanční kompenzaci v dohodnuté výši tedy nemusíte zůstat bez práce. Bývalý zaměstnavatel je povinen vám ji vyplácet bez ohledu na vaše současné příjmy – pokud plníte podmínky a nepracujete v konkurenční firmě, případně nepodnikáte ve stejném oboru.

Navíc doložka platí bez ohledu na to, jak váš pracovní poměr skončil – zda rozvázáním pracovního poměru dohodou, výpovědí z vaší nebo zaměstnavatelovy strany nebo třeba okamžitým rozvázáním pracovního poměru.

V konkurenční doložce může zaměstnavatel domluvit i takzvanou smluvní pokutu, kterou budete muset zaplatit, jestliže svůj závazek porušíte. „Výše této smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu informací, které zaměstnanec získal. Jejím zaplacením závazek zaměstnance zaniká,“ dodává Daša Aradská.

Jinými slovy – pokud si vás vyhlédne personalista jiné společnosti, případně personální agentura specializovaná na vyhledávání vysoce kvalifikovaných odborníků či manažerů do vyšších pozic (takzvaní lovci hlav), a přesvědčuje vás, abyste odešli do konkurenční firmy, spočítejte si předem, zda se vám to i vzhledem k sjednané pokutě vyplatí.

Spravedlivá pokuta

Pokuta navíc musí být v přiměřené výši, jinak soud pravděpodobně rozhodne ve váš prospěch. Uveďme třeba soudní řízení, ve které vyžadovala nejmenovaná firma po bývalé asistentce obchodního ředitele pokutu ve výši jeden milion korun. Soud však rozhodl, že nárok, který se firma snažila prokázat, je neplatný.

Sjednaná výše smluvní pokuty, odpovídající více než šedesátinásobku hrubého příjmu žalované u žalobce, odporovala podle soudu, a to i odvolacího, zákonnému požadavku přiměřenosti smluvní pokuty.Na druhou stranu se často stává, že zaměstnavatelé sice konkurenční doložku uzavřou, ale po skončení pracovního poměru už na jejím dodržování netrvají. Konkurenční doložku však zapomenou před skočením pracovního poměru vypovědět, a tak zůstává platná.

Zaměstnavatel pak za nekonkurování, které by ho v zásadě neohrožovalo, musí platit bývalému zaměstnanci dohodnutou měsíční apanáž po celou sjednanou dobu.

Dochází k tomu zejména při okamžitém zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel kontroluje hlavně předání funkce a zapomene si zkontrolovat existenci konkurenční doložky. Zaměstnanec se samozřejmě neozývá a počká si, až je vše hotové.

Dokazuje firma

Navíc je pouze na firmě, aby kontrolovala dodržování zákazu ze strany bývalého zaměstnance a případné porušení v soudním řízení prokázala. „Proto firmy často při sjednané doložce netrvají na jejím dodržování,“ domnívá se advokát Robert Jehne.

Podle nedávného šetření agentury LMC z osmi stovek odpovídajících uchazečů o práci v průzkumu portálu Jobs.cz se necelých třicet procent setkalo s institutem konkurenční doložky jako podmínkou zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru.

Stejně velká část uvedla, že ve smlouvě nic o doložce sjednáno nemají a dokonce více než čtyřicet procent respondentů ankety Jobs.cz vůbec netuší, co to konkurenční doložka je. Podobná anketa mezi firmami ukázala, že celých sedmdesát procent z nich konkurenční doložku nevyužívá vůbec.

Základní údaje

  • Lze uzavřít až po skončení zkušební doby.
  • Zrušení je možné jen během pracovním poměru, nikdy ne po jeho ukončení.
  • Nejdelší doba je jeden rok.
  • Nejnižší kompenzace: je průměrný měsíční výdělek po celou dobu trvání smlouvy.
  • Kompenzace nezávisí na dalších příjmech či nekonkurujícím zaměstnání.
  • Porušení smlouvy prokazuje zaměstnavatel.