Během půl roku inspekce zkontrolovala 57 typů nabíječek a nedostatky zjistila u 37 z nich. U pěti pak objevila závady takového charakteru, že vydala ochranné opatření ve formě stažení výrobků z trhu. „Výsledky kontrolní akce zaměřené na nabíječky mobilních telefonů potvrzují, že se u většiny kontrolovaných výrobků vyskytují nedostatky jak technického, tak administrativního charakteru a naznačují, že je i nadále nutné v kontrolách pokračovat a zabránit tak používání nevyhovujících zařízení s určitou mírou nebezpečí pro konečného spotřebitele,“ říká ředitel ČOI Mojmír Bezecný

Česká obchodní inspekce prováděla kontroly u distributorů, dovozců a výrobců nabíječek. Cílem akce byla kontrola dodržování příslušných právních předpisů, včetně příslušných technických norem při uvádění výrobků na trh, se zaměřením na takzvané neznačkové výrobky.

Ze čtrnácti vyhověl pouze jeden typ

Čtrnáct výrobků navíc inspekce vybrala k laboratornímu testování. Výsledky ukázaly, že 13 typů nabíječek je nevyhovujících. Deset z nich nevyhovělo po technické stránce a čtyři typy měly administrativní nedostatky, kdy mimo jiné nebyly uvedeny kontaktní údaje výrobce, nebo chyběly informace v českém jazyce. Z celkových 14 testovaných typů výrobků byl shledán plně vyhovující pouze jediný. 

U pěti nabíječek se zjistilo závažné porušení právních předpisů. Technické neshody s požadavky právních předpisů byly takového charakteru, že bylo nutné přikročit ke stažení výrobků z trhu. Ve všech případech se jednalo o riziko úrazu elektrickým proudem.

Na základě zjištěných nedostaků inspekce zatím uložila pokuty v celkové výši 60 tisíc korun.