Nyní se blíží termín, kdy se občané starší pětatřiceti let musejí rozhodnout, zda do druhého pilíře vstoupí, či nevstoupí. Po 1. červenci 2013 o možnost volby přijdou a zároveň o zajímavou příležitost, jak zhodnotit vlastní finance.

Na řadu tedy přichází otázka, která v uplynulých týdnech a měsících napadla zcela jistě každého z nás: „Má cenu vstoupit do II. pilíře?" Vlastimil Čermák, finanční poradce Komerční banky, je o smyslu i výhodnosti tohoto pilíře přesvědčen.

Mohou se lidé v dnešní době spolehnout pouze na státní důchod?

Mohou, otázkou však je, jaká bude jejich životní úroveň po odchodu do penze. Uvedu jednoduchý příklad. Šestatřicetiletá žena se dvěma dětmi a hrubým měsíčním příjmem 20 000 korun by podle současných podmínek dostala od státu důchod 7415 korun. Představuje pro vás tato částka jistotu důstojného stáří? Osobně se domnívám, že je potřeba při takové výši důchodu vytvářet další zdroje a finanční rezervy.

A představuje tedy druhý pilíř jistotu?

Hodně diskutovaný druhý pilíř je bezesporu jednou z možností, jak se zajistit na stáří a jak dosáhnout na vyšší důchod. Doporučoval bych využít i třetí pilíř. Využitím všech tří pilířů máte opravdu reálnou šanci prožít své stáří na úrovni, bez obav o neustálý nedostatek financí.

Alespoň krátce, v čem vidíte jeho výhody?

Cílem druhého pilíře je umožnit lidem, aby část odvodů ze sociálního pojištění vkládali na vlastní účet. Proces spoření je jednoduchý a o vše se vlastně postará váš zaměstnavatel. Každý měsíc odvede tři procenta z vaší hrubé mzdy do druhého pilíře a sníží o tuto částku platby na sociální pojištění, tedy do státního rozpočtu.

To vše za předpokladu, že si do druhého pilíře necháte srážet další dvě procenta ze své hrubé mzdy. Výsledných pět procent hrubé mzdy bude penzijní společnost investovat a vytvářet další zdroj vašich příjmů v důchodovém věku.

Co se bude dít s těmi pěti procenty ve druhém pilíři?

Všechny naspořené prostředky jsou až do doby dosažení důchodového věku investovány zvolenou penzijní společností. Je vhodné projít si jejich nabídky a dobře vybírat. Například KB Penzijní společnost nabízí tři varianty strategie spoření životního cyklu, od růstové po konzervativní. Tuto strategii můžete dvakrát za rok bezplatně změnit, v letošním roce dokonce tolikrát, kolik jen chcete. K důchodovému účtu máte navíc přístup on-line a můžete sledovat, co se děje s penězi. Dalším významnou skutečností je, že prostředky naspořené ve II. pilíři jsou předmětem dědictví, na rozdíl od financí, které odvedete ze mzdy do státního rozpočtu.

Hodně lidí od druhého pilíře odrazuje fakt, že z něj nemohou vystoupit. Jaký je váš názor?

Záleží na úhlu pohledu, osobně vnímám tuto podmínku jako pozitivum. Ať se děje, co se děje, prostředky jsou uloženy na konkrétním důchodovém účtu, zhodnocují se a ve chvíli, kdy člověk jde do penze, je má k dispozici.

Kdybyste je mohli utratit dříve, nemělo by důchodové spoření smysl. A navíc, jak jsem již uvedl, tyto prostředky lze dědit. Úspory ve druhém pilíři tedy tvoří finanční rezervu nejen pro vás, ale pro celou rodinu.

Co když jiná vláda druhý pilíř zruší? Mohou lidé o peníze přijít?

V penzijní reformě jde především o to, aby se spoření na penzi stalo běžnou součástí našeho života. Stejně jako jsme si zvykli postarat se o střechu nad hlavou a zavázat se platit po mnoho let hypotéku, musíme se naučit žít se závazkem našetřit si na kvalitní život ve stáří.

Do budoucna může samozřejmě dojít k určitým změnám, ale stát nemůže druhý pilíř jen tak zrušit a vzít občanům peníze. I největší opoziční strana se už vyjádřila, že pokud by hypoteticky druhý pilíř zrušila, umožní jeho účastníkům buď vrátit tři procenta do prvního pilíře a dvě procenta vlastních prostředků do třetího pilíře, nebo celou částku převést do třetího pilíře s tím, že státní důchod se zkrátí o dobu, kdy z něj byla tři procenta vyváděna (o 0,3 procenta ročně). Účastníci druhého pilíře tedy v žádném případě o prostředky nepřijdou.

nabídka

- KB Penzijní společnost nabízí ve druhém a třetím pilíři výrazně nižší poplatky za správu investic, než jsou účtovány u jiných investičních produktů na trhu.

- Výhodou spoření s KB Penzijní společností je dlouhodobá zkušenost a stabilita, profesionální správa aktiv a efektivní rozložení zdrojů a rizik.

- Bezplatná infolinka k důchodové reformě: 800 111 124.

JAN STAROSTA