Nejčastěji byl problém u čokolády, která neobsahovala suroviny, které v ní podle zákona musí být. „K přípravě nápoje, který se jmenuje čokoláda, se musí použít směs, která obsahuje aspoň 25 procent kakaového prášku. Přitom u 34 ze 47 kontrolovaných osob inspektoři zjistili používání směsí s nižším obsahem kakaa," sdělil Kopřiva. Ve většině případů to bylo šest až 15 procent.

Podobné problémy byly i u nápojů, u nichž bylo v názvu „mléko" či „s mlékem". Místo toho se ve většině případů použila instantní náhrada s mléčnými bílkovinami nebo laktózou. „Více než dvě třetiny kontrolovaných osob tak porušily právní předpisy tím, že poskytovaly o nápojích zavádějící informace. Kakaový prášek a mléko přitom patří k základním a nákladným složkám těchto nápojů," uvedl Kopřiva.

Inspekce prověřovala i vyznačení alergenů, čistotu automatů, nastavení systému sanitace a používání vhodných materiálů. „Šest provozovatelů nemělo alergeny vyznačené vůbec, u dvanácti to bylo nedostatečné. Ostatní záležitosti byly vyhovující," doplnil Kopřiva.

Inspekce nařídila provozovatelům všechna pochybení napravit a zahájila s nimi správní řízení o uložení sankce. Jelikož výsledky kontroly byly neuspokojivé, bude v nich inspekce nadále pokračovat.