Předmětem kontrol ČOI jsou automobilové benziny, motorové nafty, směsné palivo, biopalivo, LPG, CNG a Etanol E85. Kontroly se provádí formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

V loňském roce odebrala inspekce celkem 2670 vzorků pohonných hmot – stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 26 vzorků, což představuje 1,0 procenta. V roce 2016, kdy z celkového počtu 2549 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 28 vzorků, tedy 1,1 procenta. V předešlém roce tak došlo ke zlepšení jakosti pohonných hmot.

Benzínová pumpa. Ilustrační foto.
Pohonné hmoty zdražily, nafta se prodává průměrně za 30 korun

V porovnání výsledků s rokem 2016, bylo v roce 2017 zaznamenáno zlepšení jakosti u vzorků motorové nafty (z 1,4 procenta na 0,9 procenta) a Etanolu E 85 (z 14,3 procenta na 9,1 procenta).

Mírné zhoršení bylo zaznamenáno u vzorků automobilových benzinů (z 0,7 procenta na 1,2 procenta). Stabilní hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG (0,0 procenta), jakož i odebrané vzorky LPG pro pohon (0,3 procenta).

Inspektoři ČOI při kontrole jakosti pohonných hmot v loňském roce objevili i odchylky závažnějšího charakteru, které nasvědčují tomu, že mohou být do pohonných hmot přidávány složky mající podstatný vliv na jakost pohonných hmot.

V těchto případech může docházet nejen k poškození spotřebitele, negativnímu vlivu na životní prostředí, ale i k daňovým únikům.

V rámci průběžného monitoringu sledování jakosti pohonných hmot spolupracuje Česká obchodní inspekce s orgány Celní správy, Generálním finančním ředitelstvím a Policií České republiky. Tyto státní orgány průběžně informuje o zjištěných nedostatcích v jakosti prodávaných pohonných hmot.

Škoda Auto. Ilustrační foto.
Průmysl má za sebou úspěšný rok. Dařilo se i stavebnictví a maloobchodu