Provedlo se několik měření, která vždy prokázala, že hluk doléhající z ulice k měřeným bodům u zástavby je sice jen těsně, ale v normě (to je 70 decibelů u stávajících a 60 decibelů u nově vybudovaných silnic, pozn. red.). "Vždy to bylo na hraně. O pár decibelů,! řekl Deníku svinovský starosta Radim Smetana, který je přesvědčený, že po zprovoznění prodloužené Rudné a nárůstu provozu není možné, aby byly limity dodrženy i nadále.

NOVÉ POLEPY. Žluté kontejnery na plast a nápojové kartony se už v Chrudimi dočkaly dalšího polepu, upozorňujícího i na kovový odpad.
Kovový odpad do kontejneru na plasty? V Chrudimi zavádí nový systém třídění

"Svinov požaduje odhlučnění celé Rudné ulice na svém území, protože je předpoklad, že nyní budou řidiči hledat nejsnadnější průjezd v ose Opava – Havířov a lze očekávat další zvýšenou hlučnost," dodal Smetana, který dosud – a stejně tak jeho předchůdci – u ŘSD narazil. "Vždy nám vzkázali, že není zákonný důvod stěnu stavět. V okamžiku, kdy by někde byl limit překročen, vybuduje ŘSD protihlukovou stěnu v celé délce, protože stěna se nedá stavět úsekově, tam kde by nebyla, by byla hlučnost o to větší." 

A takový okamžik se blíží, na základě žádosti obyvatel se brzy bude ve Svinově měřit hlučnost znovu, navíc příslib měření mají také v Porubě. "Od ŘSD máme přislíbeno, že se na Rudné bude měřit hlučnost. Pokud výsledky nebudou odpovídat normám, budeme samozřejmě požadovat veškerá opatření, které povedou k ochraně zdraví obyvatel Poruby," uvedl mluvčí porubské radnice Martin Otipka, s níž chce Svinov v této věci spolupracovat.

Naději na odhlučnění mají lidé i v případě, že by náhodou limity při měření nebyly překročeny. A to kvůli podmínce, která říká, že i při dodržení limitů nesmí dojít ke zdvojnásobení hlučnosti mezi určitými obdobími.

Za dva roky? 

Nina Ledvinová z ŘSD příslib vybudování protihlukové stěny v celé délce a po obou stranách Rudné ulice Deníku potvrdila. "V případě překročení nejvýše zákonem povolených hygienických limitů hluku příslib platí, avšak veškerá realizace je odvislá také na zjištění, zda je případná stavba trasována jen na pozemcích ŘSD, či nikoliv," řekla Ledvinová, podle níž takové informace dosud nejsou k dispozici.

Prodej nábytku. Ilustrační foto.
IKEA a další prodejci berou kraje útokem. Chystají mnoho menších prodejen

Zjišťovat by se začaly až u případného vyhotovení projektové dokumentace. "Za předpokladu výše uvedeného prokázání nedodržení zákona odhadujeme zpracování projektové přípravy navržených opatření v letech 2020 až 2021, samotnou realizaci pak v letech 2021 až 2022, a to v závislosti na výši přidělených finančních prostředků Státním fondem dopravní infrastruktury," nastínila Ledvinová orientační časový harmonogram.