Online reportáž

"Výstižnou odpověď ohledně správného postupu v souvislosti s koronavirem nám poslala manažerka jedné z českých pojišťoven. Napsala: Situace se aktuálně mění každou hodinu a zítra může být vše jinak," glosuje aktuální situaci Aleš Zeman, pojistný analytik poradenské společnosti Broker Trust.

close Co je koronavirus. info Zdroj: Deník zoom_in Turistům proto doporučuje, aby se před cestou na infolince své pojišťovny informovali, zda se jejich cestovní pojištění vztahuje i na situace ve spojitosti s koronavirem, a vyžádali si v tomto směru aktuální informace.

"Nelze vydat univerzální doporučení, protože přístup jednotlivých pojistných ústavů se může lišit a v během následujících dnů i měnit," uvádí Zeman.

Do míst s rizikem raději nejezdit

Na základě rychlého průzkumu, který Broker Trust provedl mezi některými pojišťovnami, lze podle jeho slov usuzovat následující: Pojišťovny nebudou většinou hradit náklady na hospitalizaci související s nákazou koronovirem klientům, kteří do oblastí vycestují, ačkoliv před cestami do těchto regionů vydá varování Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce. Na klienty, kteří do těchto regionů odcestovali před tímto varováním, by se však mělo cestovní pojištění vztahovat.

"Když tedy někdo odjel před týdnem například do Lombardie nebo Benátska a nakazil by se koronavirem, pojišťovny budou náklady na zdravotní péči hradit. Pokud by někdo odjel tuto středu, tedy den po vydání doporučení do zmíněných regionů necestovat, pojišťovny hradit nebudou," konstatoval Zeman.

Pokud se klientovi pojišťovny stane v některém z regionů, kam se nedoporučuje cestovat, jiný úraz, popřípadě onemocní a nebude to mít souvislost s koronavirem, pojišťovny by měly standardně plnit za všechna rizika sjednaná v rámci smlouvy.

Nákupní hysterie kvůli koronaviru:

Fotogalerie: Nákupní hysterie kvůli koronaviru

Zemanova slova potvrzují i zástupci pojišťovny Kooperativa. Ta doporučuje nejezdit do rizikových oblastí, protože její cestovní pojištění má v těchto oblastech omezenou platnost. "Na druhé straně, pokud byl pojištěný během pobytu v zahraničí nakažen v oblasti, která není ministerstvem zahraničních věcí vyhlášena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, vztahuje se naše pojištění léčebných výloh i na koronavirus," tvrdí Jana Konvalinová, vedoucí odboru cestovního pojištění Kooperativy.

Pokud se však pojištěnec i přes varování ministerstva vydá do oblasti označené jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, považuje to konkrétně Kooperativa za "porušení povinností pojištěného nezvyšovat pojistné riziko a předcházet vzniku pojistné události". Stejně tak nehodlá hradit ani případnou újmu plynoucí z událostí, které vzniknou v oblastech, kde je vyhlášen stav epidemie či pandemie.

Co když skončím v karanténě?

Něco podobného platí také v případě rizika karantény, v níž může pojištěnec skončit na předem neurčenou dobu, během níž jeho cestovní pojištění končí.

Pokud se dostal do karantény v oblasti, do níž odcestoval ještě v době, kdy ji ministerstvo zahraničních věcí neoznačovalo za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, pak konrétně Kooperativa slibuje, že mu pojištění léčebných výloh zdarma prodlouží na dobu, než se neprodleně po skončení karantény vrátí. "Jen bychom klienty rádi požádali, aby se ozvali naší asistenční službě, kontakt mají na asistenční kartě či na naši infolinku,“ upozorňuje Jana Konvalinová.

"V případě, že čeští občané kvůli karanténě v některé z uzavřených oblastí nebo měst uvíznou a nebudou se moci vrátit v původně plánovaném termínu, prodloužíme platnost tohoto pojištění na tuto dobu automaticky," potvrzuje nabídku téže služby i mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová. Toto pojištění se podle ní vztahuje také na jiné nemoci či úrazy, jež se jim během izolace v hotelu stanou.

 O umístění do karantény však rozhodují místní orgány, a ty by se rovněž měly postarat o náklady na pobyt v ní. "Cestovní pojištění se nevztahuje na náklady na tento pobyt, ani na náhradu ušlé mzdy v souvislosti s karanténou, na náklady na prodloužené parkování na letišti, náhradní dopravu do Česka, letenky a podobně," uvádí tiskový mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

"Uvízne-li někdo kvůli koronoviru v karanténě, měly by pojišťovny platnost cestovního pojištění automaticky prodloužit, lišit se už ale bude, zda vám proplatí případné vícenáklady, které budou souviset s prodloužením vašeho pobytu kvůli karanténě," potvrzuje Zeman.

Stornovat cestu lze, ale ne z planého strachu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo ve středu prohlášení, podle nějž mohou čeští zákazníci, kteří si zakoupili od cestovní kanceláře zájezd do postižené oblasti koronavirem, podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků. "Ovšem pouze v případě, pokud v místě pobytu nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly tyto mimořádné okolnosti a pokud mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu," upozorňuje ministerstvo.

"Ačkoliv  pouhý strach z něčeho nepatří obvykle mezi důvody, kvůli kterým lze uplatnit pojištění storna zájezdu, některé pojišťovny se už vyjádřily, že v případě koronaviru udělají výjimku. Týká se to především zájezdů, které byly zakoupené již dříve. Pokud byste se ale zítra zakoupili zájezd do Itálie, za týden ho stornovali a chtěli uplatnit pojištění storna zájezdu, mohli byste narazit na problém," upozorňuje Zeman. Kooperativa podle svého mluvčího už prodej pojištění storna v rámci cestovního pojištění "dočasně zastavila".

V případě, že zakoupený zájezd zruší z důvodu šíření nákazy koronavirem cestovní kancelář, záleží možnost bezplatného odstoupení od smlouvy o cestovním pojištění na rozhodnutí jednotlivých pojišťoven. Některé deklarovaly, že to umožní.

Pojišťovny také doporučují, aby se v případě vzniku pojistné události obraceli klienti na asistenční službu, která jim poradí, jak v rámci konkrétní události postupovat. Zároveň ale upozorňují, že její možnosti mohou být omezené aktuálními podmínkami v daném místě.

close Koronavirus. info Zdroj: Deník zoom_in