"Je žádoucí kompenzovat zaměstnavatelům vznik všech typů překážek v práci, které vznikají v příčinné souvislosti s nákazou COVID-19," uvedlo ministerstvo.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Stát poskytne dva druhy příspěvků. Uhradí 80 procent náhrady v dvoutýdenní karanténě a ze mzdy pracovníků zavřených provozů, a to do výše 39 tisíc korun. Podpora se jim bude vyplácet za dobu nařízeného uzavření. Celkem 60 procent vyplaceného výdělku poskytnou úřady při výpadku pracovníků a surovin či při poklesu poptávky, a to do 29 tisíc korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy. Zaměstnavatel bude muset nejdřív vyplatit v řádném termínu všechny náhrady a mzdy a poslat odvody, úřad práce mu stanovený podíl pak proplatí.

Podle ministerstva ve firmě může nastat kombinace případů, na které stát poskytuje podporu. Příspěvky nebude možné čerpat na lidi, kteří jsou ve výpovědi. Úřady je nevyplatí také na ty, kteří už získali jiné kompenzace, a to třeba při podnikání či při souběhu zaměstnání.

Podporu na mzdy dostanou i agentury práce. Získají ji na pracovníky, které přijaly před vyhlášením nouzového stavu a jejichž pracovní poměr trvá po celou dobu programu. Ten pokrývá zatím období od 12. března od vyhlášení nouzového stavu do konce dubna.

Elektronické žádosti

Žádosti bude možné podávat jen elektronicky. Ministerstvo plánuje, že 6. dubna spustí aplikaci na webu úřadu práce. Po vyplnění žádosti se rovnou vygeneruje dohoda o poskytnutí příspěvků. Úřad práce údaje ověří, podepsanou dohodu pak doručí do datové schránky či mailem lidem s uznaným elektronickým podpisem.

Přes webovou aplikaci firma úřadu pošle vyúčtování vyplacených náhrad, mezd a odvodů se seznamem pracovníků, na které chce peníze od státu. Uvede jejich rodná čísla či evidenční čísla pojištěnců. Oba příspěvky mají samostatný formulář. Úřad práce pak zaměstnance ověří u České správy sociálního zabezpečení. Při nesrovnalostech požádá firmu o vysvětlení a doplnění. Vypočítaný příspěvek pošle na její bankovní účet.

Potvrzení a řada dokladů by neměla být při vyřizování potřeba, stačit by mělo čestné prohlášení. Ministerstvo plánuje ale následné kontroly. Zaměstnavatelé budou předkládat třeba pracovní smlouvy, potvrzení o karanténě či ošetřovném, mzdové listy, výpisy z účtů a další dokumenty. Úmyslné zneužití příspěvků se bude posuzovat jako trestný čin. Při porušení dohody se podpora bude muset vrátit. Vymáhání převezme finanční úřad, vyměří i penále. Za porušování pracovních předpisů hrozí pak sankce od inspekce práce.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník