Nový koronavirus Covid-19 může mít negativní dopady nejenom na zdraví lidí, ale i jejich finanční situaci. Například kvůli nucené karanténě či nutnosti vzít si ošetřovné kvůli dětem, kterým byla zrušena výuka. V obou těchto případech člověku klesnou příjmy o dvě pětiny. V tom druhém pak po devíti dnech, u samoživitelů a samoživitelek po šestnácti, budou muset lidé doma zůstat na neplaceném volnu.

Co je koronavirus?Zdroj: DeníkPokud má člověk nějaký typ úvěru, například hypoteční či spotřebitelský, může se dostat do neřešitelné situace. Česká bankovní asociace sdružující finanční ústavy působící na českém trhu přišla s řešením. Její prezidium se shodlo, že banky budou moci v doložených případech poskytnout svým klientům až tříměsíční odkladu splátek těchto úvěrů. Primárně se přitom banky zaměří na lidi z řad zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, protože lze předpokládat, že právě na ně dopadne epidemie nejtíživěji.

„Prezidium asociace si je vědomo možných tíživých dopadů epidemie Covid-19 na bankovní klienty a potvrzuje, že banky za svými klienty stojí a budou připraveny konkrétně pomoci těm, na které ekonomické důsledky epidemie dopadly,“ komentoval rozhodnutí prezidia výkonný ředitel bankovní asociace Pavel Štěpánek.

Postup bude v jednotlivých bankách různý

Jak konkrétně to bude probíhat, budou banky teprve informovat. Postup se ale bude zřejmě u jednotlivých ústavů lišit. "Budeme jednat plně v souladu s rozhodnutím České bankovní asociace, nicméně o dalších podrobnostech se teprve jedná," uvedl například Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB a Poštovní spořitelny.

K iniciativě se připojila i Komerční banka. "Detaily připravujeme a budeme o nich informovat v co nejkratší možné době," říká Michal Teubner z tiskového odboru banky

"V tuto chvíli neplánujeme plošné odkládání splátek spotřebitelských půjček a úvěrů," konstatovala pak Jana Karasová z Air Bank na otázku, zda bude odklad pro všechny nebo o něj bude třeba požádat. "Už dnes našim klientům nabízíme možnost si splátku úvěru zvýšit, ale také snížit. Klienti to mohou udělat jednoduše a zdarma přímo ve svém internetovém bankovnictví. Snížením splátky se pak prodlouží doba splácení," dodala.

"Pro naše klienty nabízíme možnost odložení splátek standardně. V tuto chvíli řešíme další způsoby, jak bychom mohli postiženým klientům usnadnit jejich situaci, o čemž budeme včas informovat," uvedl tiskový mluvčí mBank Štěpán Dlouhý.

"Banka v doložených a individuálně posouzených případech, u kterých to bude možné, poskytne snížení splátek hypotéčních a spotřebitelských úvěrů," říká Radka Černá ze Sberbank.

Pomoc od státu

Lidé, kterým docházejí peníze, ale mohou využít i pomoci od státu. „Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci,“ uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí. O dávku se žádá na Úřadu práce.

„Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná,“ dodalo ministerstvo. Úřad může dávku poskytnout člověku, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník