V ideálním případě byste měli mít alespoň základní přehled o stavu svých financí. Znát své příjmy a výdaje, mít přehled o aktuální výši rezerv, o hodnotě majetku i plánovaných výdajích (cílech).

Využijte dávky od státu
Železná rezerva, která poslouží v případě neočekávaného poklesu příjmů nebo nárůstu výdajů, by měla být ve výši zhruba tří až šesti měsíčních výdajů. Když přijdete o práci nebo zakázky, budete odkázáni právě na tyto rezervy. Částečně pomoci by měly státní programy – „Pětadvacítka a Devatenáctka“ pro živnostníky a další osoby samostatně výdělečně činné, příspěvek v nezaměstnanosti, když přijdete o práci, ošetřovné a další sociální programy.

Češi si na roušky zvykli.
PŘEHLEDNĚ: S rouškou k bazénu. Podívejte, jaká nařízení startují 25. května

Odložte si splátky úvěrů
Napjatému rodinnému rozpočtu může ulevit odklad placení nájemného či odklad splátek hypotéky až na šest měsíců. Od května umožňuje odložit splátky úvěrů a hypoték dokonce zákon.

Výběr stavebního spoření se sankcí
Pokud vyčerpáte všechny dostupné zdroje – příjmy jsou nízké nebo nulové, základní rezervy jsou vyčerpané a příbuzní vám pomoci nemohou –, je rozumné zvážit výběr prostředků ze stavebního spoření. „Bez sankce však můžete vybrat peníze až po uplynutí šesti let od data podpisu smlouvy. Pokud vybíráte dříve, bohužel přijdete o veškerou státní podporu a většinou ještě uhradíte poplatek výši přibližně 0,5 % z cílové částky,“ upozorňuje Vladimír Weiss. Na druhou stranu je to relativně nízká „daň“ za dřívější výběr. Stavební spoření slouží na financování cílů ve střednědobém horizontu, a právě také pro neočekávané výdaje v horizontu zhruba šesti let.

Ztráta z předčasně zrušeného penzijka bolí víc
Na peníze, které posíláte na penzijní spoření, nesahejte, pokud vás k tomu nedonutí krajní nouze. Předčasný výběr je spojený se ztrátou veškeré státní podpory, se zdaněním výnosů 15 % a také s 15% zdaněním veškerých připsaných příspěvků od zaměstnavatele. Pokud však patříte mezi klienty, kteří ještě drží původní penzijní připojištění, tzv. transformovaný fond, máte pravděpodobně sjednanou výsluhovou penzi, která umožňuje bez zásadního omezení po 15 letech vybrat polovinu aktuální hodnoty.

Výstavba bytů na Třebešíně
Zrušení daně z nemovitostí? Makléři varují před spekulanty

Omezte platbu pojistného
V krajním případě můžete ponížit i měsíční pojistné za životní pojištění. „Mějte však na paměti, že se to neobejde bez snížení pojistné ochrany, proto je potřeba postupovat velice citlivě. Předem se poraďte s odborníkem,“ doporučuje Vladimír Weiss. „Pokud se naopak chcete rychle pojistit pro případ nemoci COVID-19, musíte si pohlídat takzvanou čekací dobu, která u nové smlouvy činí nejčastěji dva měsíce a déle, spolu s karenční dobou.“

Půjčte si, ale s velkou opatrností
Zadlužení, jakožto možnost získat chybějící peníze do rodinného rozpočtu, skutečně využijte jako úplně poslední možnost. „Pokud přesto budete muset sáhnout po neúčelovém nezajištěném úvěru, chtějte co nejdelší splatnost, ideálně osm až deset let, ať je splátka co nejnižší,“ vysvětluje finanční poradce.

V budoucnu budete moci úvěr předčasně splatit. Za předčasnou splátku si banka může účtovat ze zákona maximálně 1% sankci z aktuální výše jistiny, většina bank si žádné poplatky neúčtuje. A nezapomeňte se ptát nejen na úrokovou sazbu, ale také na RPSN. Tzv. roční procentní sazba nákladů jasně ukazuje procenta z dlužné částky, která musíte za svou půjčku zaplatit za období jednoho roku včetně správy půjčky a dalších nákladů s ní spojených (třeba úroky, jistiny) a měla by být co nejnižší. Procento úroku ukazuje jen cenu vypůjčených peněz bez dalších nákladů, RPSN ukazuje všechny reálné náklady.

Splácení hypotéky

Nejnákladnější položkou mnoha rodinných rozpočtů je splátka hypotéky. Když přestanete se splácením, ohrožujete základní jistoty svých blízkých. Řešením je žádost o odklad splátek. Už od poloviny března začala většina bank tuto možnost odkladu splátek nabízet u úvěrů na bydlení a spotřebitelských neúčelových nezajištěných úvěrů. U většiny z nich jde o odklad splátek na tři až šest měsíců. „Pokud se rozhodnete odložit splácení své hypotéky, banka ve většině případů bude i tak úvěr úročit,“ připomíná Vladimír Weiss. „Skutečně se jedná o odklad. Splatnost úvěru se posune o adekvátní počet měsíců a na závěr se přičtou napočítané úroky.“

Hypotéka - Ilustrační foto
Spousta žadatelů na hypotéku nedosáhne. Podmínky jsou příliš přísné

Nový zákon, který vám ještě snadněji umožní přerušit splácení hypoték a spotřebitelských nezajištěných a neúčelových úvěrů, už schválili poslanci a senátoři. Zbývají už jen formality včetně zveřejnění ve Sbírce zákonů. Už během května si tak budete moci odložit libovolný uvedený úvěr. Stačí pouze prohlásit, že jste byli negativně postiženi epidemií, a banka nebude nic zkoumat. Nelze však odložit splátky kreditních karet, kontokorentu, operativní leasing nebo takzvané odložené platby. Požádat o odklad může každý až do října 2020. „Opět však platí, že odložení bude úročeno a že jde o odklad splátek, nikoli o prominutí,“ připomíná finanční poradce Weiss.

„Splatnost úvěru se adekvátně prodlouží.“ Žádost podáte u své banky, kde máte úvěr, který chcete odložit. Za tento úkon si banka neúčtuje poplatky. Počítat však musíte s tím, že vám odklad možná v budoucnu ztíží přístup k dalším půjčkám. „Odklad splátek sice nebude mít negativní dopad do bankovního registru, ale i tak tam bude neutrální informace, že vám byly odloženy splátky,“ vysvětluje Vladimír Weiss. Pokud plánujete čerpání dalšího úvěru v následujících 12 nebo 24 měsících, bude jistější, když aktuální splátky nebudete odkládat. „Jak banky tuto informaci vyhodnotí ve svých scoringových modelech, nevíme. Byť jim zákon ukládá neutralitu,“ konstatuje finanční poradce.