V lednu mráz těší nás; v lednu voda věčná škoda. A něco pro vinaře: mokrý leden, prázdné sudy. Jak to však nakonec bude do- opravdy, ještě jen uvidíme. Co už víme bezpečně, je fakt, že v novém roce na nás ve finanční oblasti čeká celá řada změn. Ne že by byly převratné, ale dopad přece jen pocítí každý. Peníze věc citlivá, doplnil bych vlastní moudro.

Jednou z důležitých změn v pozitivním slova smyslu jsou připravované daňové úlevy na vyživované děti. Tabulku přinášíme v přiložené grafice. Drobnou vadou na kráse je pouze fakt, že nové výpočty nezačnou platit hned od ledna, ale až od února či března podle vývoje legislativního procesu. Pro rodiče je potěšitelné konstatování, že se nejedná pouze o rok 2016, ale také o rok 2017.

Děti a slevy

„V souvislosti s dětmi dochází i k další úpravě, a to zvýšení daňové slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení," uvádí Jana Janoušková, daňová poradkyně společnosti Kodap. Zatímco v letošním roce si daňový poplatník může k tomuto účelu uplatnit 9200 korun, příští rok půjde o částku 9900 korun.

Souvisí to s tím, že přesně na tolik se zvýší i minimální mzda. Tu podle ministerstva práce pobírá „jen" 2,3 procenta pracujících osob, ale tento ekonomický údaj má vazby na celou řadu dalších okolností. Těmi jsou například odvody na sociální a důchodové pojištění osob samostatně výdělečně činných. Ty se zvýší, i když ve skutečnosti už teď sazby živnostníky dusí, což možná ministerští úředníci zatím ani nezpozorovali.

Co se chystá v novém roce. Stát zamýšlí dostat více peněz také z převodů pozemků. Platbě daně z přidané hodnoty budou podléhat všechny parcely, které jsou určeny k zastavění. „Jako stavební bude klasifikován i takový pozemek, na který zatím není vydáno stavební povolení," uvedl k tomu pro tisk Jan Zachystal z realitní kanceláře RE/MAX Alfa.

Jsou-li k hranici pozemku přivedeny inženýrské sítě, od prvního ledna bude patřit do této kategorie automaticky.

Co bezpochyby zatřese finančním trhem, bude novela zákona o spotřebitelských úvěrech. Zatím se neví, od kterého data bude platit, ale směrnice Evropské unie ukládá tuto povinnost České republice k 21. březnu. A bude mít velký dopad na banky, občany i zprostředkovatele, tedy agenty a makléře. Nová pravidla se budou vztahovat nejen na již regulované spotřebitelské úvěry, ale i na dosud neregulované úvěry na bydlení.

Tato formulace je z hlediska občana a čtenáře možná trochu akademická, ale bude mít velký praktický smysl. Znamená konec růžového období bank, které se až dosud všemožně bránily, aby jim dlužník splatil hypotéku (anebo alespoň její část) předčasně. Logicky, že ano, chtělo by se dodat, vždyť na co nejdelším období splácení banky nehorázně vydělávaly. Jakákoli předčasná splátka hypotečního úvěru byla z hlediska občana fakticky důvodem trestu. Nyní Brusel tuto praxi zatrhl a lze jen poznamenat, že kdyby čeští spotřebitelé čekali na podobný krok z iniciativy domácích institucí, nedočkali by se ani ve 22. století. Analytička Lucie Drásalová ze společnosti Partners odhaduje, že novela začne platit v květnu až červnu.

Konec lichvy?

„Jinou novinkou v rámci této novely bude požadavek na podrobné posouzení finanční situace žadatele o úvěr. I nebankovní instituce totiž musí zpřísnit praxi a prověřit si zájemce o úvěr," říká Vít Mikolášek, rovněž ze společnosti Partners, který řídí úsek právních služeb.

A důsledky? Jestliže si organizace žadatele o úvěr neprověří, a ten se pak dostane do problémů se splácením, bude se moci dovolat neplatnosti úvěrové smlouvy ve lhůtě až deset let od podpisu. „Navíc mu stačí vrátit jen jistinu úvěru a i to jen dle možností. Je možné, že tato formulace bude ještě upřesněna, ale s jistotu můžeme říct již nyní, že pokud občan využije tohoto práva, nebude platit ani úroky, ani smluvní pokuty a další náklady, které by jinak v souvislosti s půjčkou měl platit", vysvětluje Vít Mikolášek.