Podle něj je základní problém už samotný počet sběren. „Dnes se odhaduje, že počet výkupen, především kovového odpadu, je někde mezi 2500 až 4000 míst. Slyšel jsem celou řadu odhadů, ale přesně to spočítané není. Existuje totiž i řada mobilních sběren," vysvětlil Richard Brabec. „Stát nemá personální kapacitu to zkontrolovat, nemůžete ke každé sběrně postavit městského policistu," podotýká.

Nová vyhláška se musí zpřesnit

Tažení proti nelegálním výkupům kovů bude rozloženo do několika kroků. Už 1. března začne platit nová vyhláška, která zakazuje hotovostní platbu ve sběrnách, odměnu za donesený kovový materiál nedostanou lidé v penězích. Jenže ve výkupnách se na to začali připravovat po svém.

Podle signálů z terénu existuje možnost, že část sběren začne lidi vyplácet třeba poukázkou či stravenkami. Tím by byl duch vyhlášky o bezhotovostní platbě naplněn, ale nelegálním výkupům by se nezabránilo.

„V novele zákona o odpadech proto musíme zpřesnit, co ten bezhotovostní způsob platby vlastně znamená. Chceme, aby absolutně preferovaným způsobem byl bankovní převod, protože potřebujeme mít dohledatelného příjemce peněz," říká o chystané změně ministr Brabec. Pokud by legislativní proces běžel hladce, striktní výplata přes bankovní účet by podle plánů ministerstva mohla začít fungovat už od 1. července letošního roku.

Pokud jde o podmínky licencí pro stávající i nové sběrny, ministerstvo uvažuje o formě centrálního dozoru, včetně možnosti, že by sběrny byly napojeny na kamerový systém. Inspirací jsou v tom třeba stanice technické kontroly, které jsou rovněž spojeny a dohlíženy pomocí počítačové sítě.

Sběren by se samozřejmě měla týkat i dálková evidence tržeb, kterou hodlá příští rok spustit ministerstvo financí. Ministerstvo životního prostředí chce po vzoru daňového týmu Kobra vytvořit i takzvanou „malou Kobru", která by se zabývala kriminalitou v odpadech a daňovými úniky s tím spojenými. Ministerstvo se už dohodlo na užší spolupráci 
s Českou obchodní inspekcí, časem personálně posílí Českou inspekci životního prostředí a do boje přizve i policii a analytiky z „velké" Kobry.

Momentální situace je neúnosná

Důležitou roli by měly hrát kraje a obce. Kraje totiž udělují sběrnám licence, také ony se musejí do dohledu zapojit. Momentální situace na trhu je každopádně podle ministra Brabce neúnosná. „Krádeže kovů jsou ostuda tohoto státu, 
v podobně hrozné situaci je možná Slovensko, ale neznám jinou zemi v Evropě, která by se potýkala s tak masivní kriminální činností. Způsobuje to velké škody, za loňský rok to bylo asi 12 tisíc přestupků 
a trestných činů a vznikly škody v řádu stovek milionů, a to mluvím jen o těch zdokumentovaných případech. V celé řadě případů pak dokonce došlo 
k ohrožení lidského zdraví či života," vypočítává ministr Richard Brabec.

Ministr upozorňuje i na další možnosti boje s krádežemi kovů. Situaci by mohl zlepšit 
i centrální registr přestupků, který chce zavést současná vláda. Do sběren nosí kradené kovy často ti samí lidé. Pokud jsou přistiženi vícekrát, v podstatě se nic nestane. Zaplatí opakovaně blokovou pokutu do 1000 korun. Díky evidenci krádeží 
v centrálnímu registru by za recidivu bylo možné zaplatit pokutu až 30 tisíc korun. To Brabec považuje za další možný způsob, jak pachatele od krádeže kovů odradit.
Střecha není šrot

„Při mapování celého segmentu jsme narazili také na problém při klasifikaci a kategorizaci trestných činů. Ukradený kus střechy nebo zcizené dráty jsou ohodnocené jako krádeže starého šrotu do 5000 Kč a řeší se jako přestupek. Jenže hodnota nového kovu je ve skutečnosti daleko vyšší. 
V případě krádeží rozvodů pak může dojít až k ohrožení lidského zdraví a života. A to by klasifikace činů měla zohlednit. V tomto ohledu by mělo dojít ke zpřísnění trestů a zpřesnění skutečné hodnoty krádeže, například až na obecné ohrožení," upozorňuje ministr Brabec.

Svoji legislativní úpravu ohledně výkupu kovů nedávno představili i senátoři, navrhli plošný zákaz výkupu druhotných surovin od veškerých fyzických osob. Ministerstvo se ale staví proti takovému omezení. „Nebyli jsme pro senátní návrh, protože by zakázal i výkup papíru a tím se zcela legálně živí tisíce lidí, má to příznivý ekologický efekt a pro mnoho lidí je to slušný přivýdělek," říká šéf resortu. Plošné omezení výkupu pro fyzické osoby by podle něj mělo i negativní efekt – v šedé zóně by začaly vznikat firmy, právnické osoby, které by od lidí materiál vykupovaly a pak jej teprve přeprodávaly do sběren. „Tím pádem by narostlo i riziko daňový úniků. 
V příhraničních oblastech jsou navíc firmy, které by to odvážely za hranice, třeba do Polska," varuje Richard Brabec. Jak dodává, plošný zákaz výkupu surovin od fyzických osob navíc nemá žádná země v EU, Česko by se tak stalo unikátem.