„Cokoliv, co se při těžbě může stát, může ovlivnit vodní zdroj. Pokud báňský úřad stanoví dobývací prostor, tak budeme těžbě dál bránit všemi legálními prostředky. Pokud ji povolí, tak navrhnu vedení krajské rady obrátit se na soud,“ uvedl jihomoravský radní pro životní prostředí Vít Rajtšlégr.

Těžbě štěrkopísku se téměř rok snaží zabránit spolek Za vodu pro lidi.

„Proti záměru bojuje už mnoho roků sto čtyřicet tisíc obyvatel Slovácka, kteří pijí vodu z vodního zdroje u Moravském Písku. Jsme připraveni v protestech pokračovat,“ prohlásila předsedkyně spolku a bývalá starostka Moravského Písku Hana Habartová. Šéf ministerstva životního prostředí Richard Brabec uvedl, že krajské námitky nejsou důvodné.

19. ročník soutěže Včelarská baňka
Dřevěnou plastikou prsaté včely byl poctěn nultý vzorek slivovice

Pytlíky štěrku v dopisech

Odpor veřejnosti vůči otevření dalšího štěrkopískového těžiště na Ostrožsku vyvrcholil v září minulého roku akcí, kdy lidé z regionu doslova zasypali Ministerstvo životního prostředí dopisy s malými balíčky štěrku. Sypký materiál tehdy doplnil nesouhlasné vyjádření k povolení dobývacího prostoru pro těžbu štěrkopísku v okolí zdroje pitné vody mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem.

„Město Uherský Ostroh je účastníkem všech řízení souvisejících s požadavkem na zahájení této těžby štěrkopísku a já osobně happening vnímám jako zajímavý počin, jenž by mohl celou záležitost více zviditelnit pro veřejnost a přitáhnout zájem médií,“ poznamenal ostrožský starosta Vlastimil Petřík. Poslední petici proti těžbě podepsalo přes jedenáct tisíc lidí.

Inscenace Její pastorkyňa ve Slováckém divadle.
VIDEO: První premiérou v roce 2020 bude ve Slováckém divadle Její pastorkyňa