Lidé, žijící v Kralupech nad Vltavou a v sousedních Veltrusech, nesouhlasí se záměrem odpadové společnosti AVE, která chce ve své kralupské spalovně nebezpečných odpadů likvidovat kaly z ostravských lagun.

Více než pět set lidí dalo svůj nesouhlas se záměrem najevo podepsáním petice, kterou zorganizovaly dvě místní lékařky, Martina Mozdřeňová a Jana Homolová.

Podpisů pod peticí nazvané Nechceme kaly z Ostravy by bylo zřejmě ještě mnohem více. Petiční výbor chtěl ale petici na ministerstvo životního prostředí předat co nejdříve, aby se občanská iniciativa zapojila do projednávání kontroverzního záměru.

Společnost AVE má v okolí bývalé chemičky v rámci zakázky odtěžit několik desítek tisíc tun kalů, kvůli čemuž chce navýšit kapacitu spalovny ze současných deseti na patnáct tisíc tun odpadu ročně.

S tím zásadně nesouhlasí ani vedení kralupské radnice, které kvůli tomu zorganizovalo i veřejné projednání.

Odmítavé stanovisko prezentoval na setkání, kterého se zúčastnili i zástupci odpadové společnosti, místostarosta Libor Lesák.
„Hájíme zájmy našich občanů. A přestože posudek Josefa Tomáška z ministerstva životního prostředí říká, že zdravotní riziko způsobené realizací záměru není ve srovnání se současnou zátěží významné a odpovídá zákonnému rámci, domníváme se, že záměr přináší hrozbu zhoršení životního prostředí," konstatoval Libor Lesák. Reagoval tak na předchozí vyjádření Josefa Tomáška, který zpracoval posudek na studii vlivu záměru na životní prostředí (EIA).

Lesákovo tvrzení podpořila i organizátorka petice a zastupitelka města Jana Homolová.

Prokurista AVE Aleš Hampl se na veřejném projednání snažil odpůrce přesvědčit o nezávadnosti záměru a slíbil, že společnost bude hledat i jiné možnosti, jak s odpady z Ostravska naložit. Zároveň uvedl, že Kralupy nad Vltavou jsou jen jednou z několika možných variant.

AVE prý o likvidaci kalů jedná i jinde. „V Kralupech bychom stihli spálit nejvýš patnáct tisíc tun, dalších zhruba pětaosmdesát tisíc tun musíme do konce roku 2020 zlikvidovat jinde," připomněl na jednání Aleš Hampl.

Přestože se místním lidem plány odpadové společnosti nezamlouvají, podle vedoucího kralupského odboru životního prostředí Jana Kobery nejsou protizákonné. „Ač to zní nelogicky, že by se do Kralup vyplatilo vozit odpad z druhého konce republiky, tak to samo o sobě není porušením zákona. Protizákonná činnosti by to byla, pokud by se ukázalo porušení nějakého právního předpisu," uvedl před časem vedoucí odboru.

Konečné rozhodnutí o navýšení množství spalovaného odpadu je na ministerstvu životního prostředí.