Obecně stále platí, že při pojišťování mají v tuzemsku před životem a zdravím přednost majetek a auto. Ovšem zatímco dříve lidé chápali pojištění jako nástroj investování, dnes už přece jen plní původní funkci o něco více a smyslem uzavření smlouvy je krytí možných nenadálých životních událostí.

Zásadní rozhodnutí

Uzavření životního pojištění patří vzhledem k důležitosti, dlouhé době trvání a samotnému účelu k zásadním rozhodnutím. Otázkou pojištění životního rizika je nutné zabývat se opravdu poctivě. Zájemce by měl klást důraz na ochranu při případné invaliditě, ale také při váž- ných onemocněních.

Když se někdo pojistí, pak myslí většinou na úraz, protože jeho následky si umí každý představit. Avšak nikoliv zlomená noha, nýbrž skutečně vážná životní situace, jako je invalidita a vážná onemocnění, může mít osudový dopad nejen na jedince, ale na celou rodinu. Riziko dlouhodobého výpadku příjmu nebo trvalého omezení pracovní schopnosti si lidé často neuvědomují, nebo dokonce nepřipouštějí.

Zejména invalidita může postihnout každého a trvale rozvrátit rozpočet rodiny. Věk nehraje roli. Věděli jste, že zhruba každý pátý dospělý člověk se stane v produktivním věku invalidním?

Ztráta příjmů

Spoléhat pouze na invalidní důchod není rozumné. Bývá totiž nízký a zdravotní problémy nemusí ani k jeho přiznání stačit. Přiznání totiž není automatické, musí být splněny zákonné podmínky.

Jak vysoký bude měsíční invalidní důchod, to závisí na přiznaném stupni invalidity, průměrné měsíční mzdě v současné hodnotě za odpracované roky a době zdravotního pojištění.

Zjednodušeně se dá říci, že čím byla mzda vyšší, tím nižší procento příjmu stát nahradí. Ztráta čistého příjmu se pohybuje od 42 do 83 procent v závislosti na výši předchozího příjmu a uznaném stupni invalidity. Většina lidí už v prvním stupni invalidity (celkově existují tři stupně, pozn. red.) obtížně hledá uplatnění na trhu práce. Invalidní důchod se tak stává jediným zdrojem obživy a čistý příjem pracovníka znatelně klesne.

Naštěstí se mění i způsob smýšlení a lidé si pojištění pro případ invalidity sjednávají stále častěji. Nabídka pojišťoven je přitom velmi široká a pro běžného občana nemusí být snadné se v ní zorientovat.

Produkty jsou komplikované zejména kvůli široké paletě možností, které obsahují. Správné životní pojištění má odpovídat v první řadě potřebám konkrétního člověka a přinést užitek jeho rodině, kdyby se taková situace vyskytla. Určitě se obraťte na odborníky a vyvarujte se bezhlavého vypovídání starších smluv a uzavírání nových.

JIŘÍ PATÁK
Autor je ředitelem portálu Chytryhonza.cz.