Směs sazí se vzduchem je výbušná, navíc hrozí i nebezpečí vznícení okolních hořlavých konstrukcí. V případě nedostatečného přívodu vzduchu k tomu všemu mohou při spalování vznikat jedovaté či dusivé sloučeniny.

Zato při spalování zemního plynu je hlavní hořlavinou metan. Se vzduchem se mísí tak, že dochází k jeho dokonalému hoření. „Spaliny neobsahují tuhé částice, uhlovodíky ani oxid uhelnatý. Výsledkem je mimo neaktivních složek pouze oxid uhličitý. Ze všech těchto důvodů je u plynových spotřebičů podstatně méně řešených závad,“ uvedl Walter Sodomka z Komínové asociace.

Další výhody

Podle Sodomky mají plynové kotle navíc i některé další výhody. Mnohé technické závady, se kterými se profesionálové při opravách komínů setkávají, totiž bývají způsobené špatným návrhem projektu, jeho realizací, provozem nebo údržbou. „Tyto závady primárně způsobené lidským faktorem je samozřejmě možné najít u všech typů spotřebičů, nicméně obecně lze říci, že podstatně častěji se vyskytují u spalinových cest spotřebičů na pevná paliva,“ míní.

Pokud se rozhodnete přejít z vytápění zastaralým kotlem na uhlí na ekologičtější způsob, třeba právě plyn, stát vám přispěje formou kotlíkových dotací. Jejich třetí vlna se zvolna začíná spouštět.

Šanci zlepšit vytápění i své bydlení nehledě na dotace mají při přechodu z pevných paliv na plyn díky nové soutěži Deníku a Českého plynárenského svazu i naši čtenáři.

Tři z nich získají čtvrt milionu korun na rekonstrukci prostorů bývalé kotelny a skladu paliva podle svých přání.

Stačí málo. Pomocí webu kotelna.denik.cz poslat do 13. května video, text či obrázek vaší vize, na co byste bývalou kotelnu při přechodu na plyn předělali.

close Vyhrajte 250 tisíc na rekonstrukci svého domu. info Zdroj: Zemniplyn.cz zoom_in