Podle odborníků se jedná o největší kůrovcovou kalamitu od dob Marie Terezie. Autory petice s názvem Zdravé a prosperující lesy pro příští generace je republikový výbor Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů. Patří sem například Lesní družstvo obcí (LDO) Přibyslav, lesníci z Pelhřimovska, Litenčic nebo Týniště nad Orlicí. Autoři petice by ji chtěli zaslat Vládě a parlamentu ČR už tento týden.

Lesnící bojují o přežití

„Bez úspěchu této petice nebude možno vyprovokovat politiky ke krokům, které zabrání kolapsu nestátních vlastníků lesů. Odhady kůrovcové kalamity na Vysočině pro rok 2019 hovoří o 5 až 6 milionech m3 kůrovcového dříví, a to je objem, který nelze prodat. Bez pomoci státu nepřežijí společnosti založené na správu lesů příští rok a drobní vlastníci utrpí velkou finanční ztrátu. Je tedy v našem nejvlastnějším zájmu tuto petici dovést ke zdárnému konci,“ říká ředitel LDO Přibyslav Jiří Svoboda.

Jak vysvětluje, majitelé nestátních lesů sucho a následnou kůrovcovou kalamitu nezavinili, ale nyní čelí obrovským finančním ztrátám, musí bojovat o ekonomické přežití svých rodin, firem, zaměstnanců a živnostníků. V současné době petici, která se šíří po sociálních sítích, podepsalo asi 20 až 30 tisíc lidí.

„Jsme silně znepokojeni situací v České republice, kde v důsledku pomalého a nepříliš efektivního postupu státu při řešení současné kůrovcové kalamity jsou ohroženy statisíce soukromých a obecních lesních majetků ekonomickou a ekologickou devastací,“ vysvětluje lesník František Kučera ze Skrýšova na Pelhřimovsku.

Lesy mizí před očima

Extrémní sucho, trh je dřevem přesycený, ceny padají strmě dolů, chybějí pracovní síly, pomoc státu je nedostatečná. To jsou faktory nahrávající dalšímu šíření kůrovce, který decimuje lesy na Vysočině. Situace se zde nejhorší z celé republiky a začíná podle lesníků připomínat apokalypsu. Horké a hlavně suché léto situaci ještě zhoršilo, stromy jsou oslabené.

To už není kalamita, ale spíše přírodní katastrofa. Týká se to hlavně Třebíčska, Jihlavska a Velkomeziříčska. Rozhlédněte se z okna, protože za dva roky už takové lesy neuvidíte,“ obává se po leteckém mapování kraje Jaroslav Doubek, vedoucí žďárského odboru životního prostředí.

Podle Lesů ČR se ve státních lesích na Vysočině například od ledna do července tohoto roku vytěžilo 303 500 kubíků kůrovcového dříví. Pro srovnání: loni to bylo za celý rok 216 tisíc, o rok dříve celkem 77 tisíc metrů krychlových. A situace v kraji graduje, příští rok bude podle prognóz ještě mnohem horší. Odhady lesníků zmiňují pět milionů kubíků kůrovcového dříví.

„Když se před sto lety sázely na Vysočině smrky, bylo to s ohledem na tehdejší klimatické podmínky v pořádku. Dnes hynou. Oslabené suchem je likviduje kůrovec, s nímž by si zdravé stromy běžně poradily,“ uvedl Jiří Groda, ředitel pověřený vedením Lesního a vodního hospodářství Lesů ČR.

Trh je kvůli velké asanaci aktuálně přesycen dřevem a ceny klesají. „Velké objemy dřeva musíme odříkat, nabídka je až trojnásobná, ale nejsme schopni víc zpracovat ani naskladnit,“ reagoval již koncem léta na otázku na téma kůrovec a dřevo Tomáš Havlík, manažer nákupu dřeva ze ždírecké pily Stora Enso.

Dřevo je neprodejné,ceny padají

Ceny kůrovcového dříví spadly na cenu zhruba 900 korun za kubík smrkové kulatiny, zatímco zdravá hmota si podle manažera cenu drží na úrovni 1 900 až 2 000 korun. „Pokud nemáte dlouhodobě navázané vztahy, nový odbyt neseženete. Kapacity jsou omezené,“ konstatoval Havlík.

Pro vlastníky lesů mohou být podle Jiří Svobody z LDO Přibyslav výkupní ceny likvidační. Když výnosy klesají na polovinu, asanace jim ani nepokryje náklady. To, že vlastníci kůrovcové dřevo neprodají, je problém ekonomický. „Je potřeba hledat pomoc státu, ten je zatím bohužel liknavý, aby přišel s nějakou masivní pomocí,“ zdůrazňují členové petičního výboru Zdravé lesy. Rovněž by vláda měla podle lesníků vyhlásit nouzový stav. Kalamita je tak rozsáhlá, že bez zapojení ostatních resortů již není možné ji zvládnout.

Co autoři petice žádají
Vyzývají vládu a Parlament České republiky, aby:
1. přijímaly taková opatření pro řešení kůrovcové kalamity, která budou pro vlastníky lesů uchopitelná, dosažitelná a efektivní,
2. vyčlenily dostatečné finanční prostředky ve státním rozpočtu ČR a pomohly vlastníkům lesa překlenout aktuální složitou, ekonomickou, sociální i ekologickou situaci,
3. posílily pozici lesního hospodářství v rámci Ministerstva zemědělství v návaznosti na rekonstrukci státní správy lesů,
4. vyjmuly činnosti související s hospodařením v lesích z působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek, který dosud brání včasnému zpracování kůrovcové kalamity a omezuje regionální zaměstnanost,
5. v souladu s Lesnickou strategií EU zahrnuly platby za ekosystémové služby mezi pobídky v oblasti obhospodařování lesů

Autoři: Republikový výbor Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů