Vlastníci lesů se podle think tanku už dostali do existenčních problémů, nemají peníze na další boj s kalamitou a zalesňování ploch, kde kůrovec stromy zničil. Skoro polovinu lesů v ČR vlastní stát.

Loňskou škodu vypočítali odborníci podle odhadů Lesní ochranné služby a dalších lesnických subjektů, napadeného dříví mělo být mezi 18 až 20 miliony kubických metrů. "Dále byla využita reálná ztráta zpeněžení způsobené extrémním převisem nabídky kalamitního jehličnatého dříví, která se v roce 2018 pohybovala ve výši 800 až 1200 korun," dodávají odborníci. Tím došli k částce přes 18 miliard korun škod na výnosech a kvůli předčasnému poražení stromů.

"Ke škodám způsobených suchem a kůrovcovou kalamitou je také nutné připočítat škody na sadebním materiálu v lesních školkách, ztráty způsobené změnou struktury poptávky a vícenáklady na pěstování sadebního materiálu spojené především se stíněním a zavlažováním," dodávají.

Velké ztráty jsou podle nich také způsobené usycháním nových sazenic, kterých loni vyschlo mezi 20 a 30 procenty, v některých lokalitách však uschla veškerá výsadba. V lesních školkách tak byla škoda kolem půl miliardy korun.

"Ke škodám způsobených suchem a kůrovcovou kalamitou je také nutné připočítat škody na sadebním materiálu v lesních školkách, ztráty způsobené změnou struktury poptávky a vícenáklady na pěstování sadebního materiálu spojené především se stíněním a zavlažováním," dodávají.

Další ztráty jsou podle nich způsobené usycháním nových sazenic, kterých loni vyschlo mezi 20 a 30 procenty, v některých lokalitách však uschla veškerá výsadba. V lesních školkách tak byla škoda kolem půl miliardy korun.

Loni podle nich kůrovec zdevastoval na 50 tisíc hektarů lesa, náklady na obnovu a ochranu budou pro vlastníky představovat 5,5 miliardy korun. Peníze na péči získávají vlastníci lesů hlavně z prodeje dříví.

Lesy ČR letos kvůli kůrovci vytěží přes 10 milionů metrů krychlových dřeva

Státní podnik Lesy České republiky letos odhaduje meziroční nárůst těžby kůrovcového dřeva o asi dvě třetiny na více než deset milionů metrů krychlových. Dřevo z kůrovcové kalamity by se tak na celkové letos odhadované těžbě kolem 12,5 milionu metrů krychlových podílelo 80 procenty. ČTK to dnes řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Loni celková těžba dřeva v lesích Lesů ČR vzrostla o 32 procent na nadprůměrných 10,65 milionu metrů krychlových dřeva z předloňských 8,05 milionu metrů krychlových. Hlavní dílem se na zvýšení podílelo právě kůrovcem napadené dříví, jehož těžba loni vzrostla dvojnásobně na šest milionů metrů krychlových dřeva.

Aktuální těžby dřeva v Lesích ČR jsou kvůli kůrovci nadprůměrné. V minulých letech se těžba všeho dřeva u Lesů ČR pohybovala na úrovni kolem osmi milionů metrů krychlových.

Že bude letos kůrovcová kalamita pokračovat, říkal v minulém týdnu také ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Těžba napadeného dřeva se proti loňsku podle něj nejspíš zvýší více než dvojnásobně. Upozornil, že ke kalamitě přispívá dlouhotrvající sucho, které podle něj letos nezmírní ani nadbytek sněhu na horách.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví. Nejhorší situace s kůrovcem, je přitom podle Lesů ČR na severní Moravě, Vysočině a v Jihomoravském kraji.

Klíčové pro boj s kůrovcem bude podle Jouklové zajištění kapacit na zpracování kůrovcem napadeného dříví a na těžbu. "Důležitá bude zejména důsledná asanace dřeva během rojení kůrovce tak, aby se škůdce šířil co nejméně," uvedla.

Zvednout příspěvky pro pomoc vlastníkům lesů doporučil už i sněmovní petiční výbor. Stát by podle něj měl přispět alespoň třemi miliardami korun. Organizátoři petice z řad lesníků tuto částku požadovali, v letošním rozpočtu je na příspěvky na hospodaření v lesích 1,15 miliardy korun.