Projekt umožní zaměstnavatelům získat finanční příspěvek na odborný rozvoj zaměstnanců, včetně příspěvku na mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců. Podpora bude poskytována šest měsíců s možností prodloužení na 12 měsíců. Maximální měsíční mzdový příspěvek bude 31.000 Kč na jednoho zaměstnance.

„Primárním cílem projektu je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu," uvedl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Neméně podstatným cílem projektu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců, dodal náměstek ministra Karel Machotka.

Firmy mohou podávat žádosti od poloviny září. Pokud budou žádosti podány správně, nemělo by podle Drábka řízení trvat déle než měsíc.

Kdo může příspěvek získat?

Příspěvek může získat jen ten zaměstnavatel, který prokáže v meziročním kvartálním srovnání tržeb k počtu zaměstnanců pokles o více než pětinu. Další podmínkou je, aby alespoň jeden kalendářní měsíc před podáním žádosti nemohl přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby kvůli dočasného omezení odbytu výrobků či služeb. Také musí prokázat, že svým zaměstnancům nebyl schopen přidělovat práci v rozsahu přesahujícím pětinu týdenní pracovní doby. Výpadek práce však zároveň může činit maximálně 60 procent stanovené týdenní pracovní doby.

O podmínkách účasti na odborném rozvoji uzavře zaměstnavatel se zaměstnancem kvalifikační dohodu. Účast zaměstnanců v projektu bude dobrovolná.

Otcem projektu, který proti původní nevoli některých vládních úředníků tento model pomoci firmám prosadil, je Svaz průmyslu a dopravy, řekl jeho mluvčí Milan Mostýn. Nalezení řešení, které by bylo akceptovatelné pro stát a nezatěžovalo by státní rozpočet, podle něj nebylo jednoduché. Svaz požadoval zavedení kurzarbeitu podle německého modelu. „Po řadě jednání s vládou se zástupcům zaměstnavatelů podařilo najít kompromisní řešení, které by mělo pomoci mnoha podnikům situaci řešit," poznamenal.

Expertka na pracovní právo z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners Klára Valentová řekla, že skutečně nejde o kurzarbeit v pravém slova smyslu. Vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se bude řídit současným zákoníkem práce. Kvalifikační dohoda pro zaměstnance podle ní zároveň znamená, že u zaměstnavatele bude muset po určitou dobu zůstat.

Samotná školení lidí firmám nové zakázky automaticky nezajistí, může jim ale podle Valentové krátkodobě ulehčit od fixních nákladů. „Nicméně zdá se, že kritéria získání příspěvku budou pro firmy poměrně přísná. Domnívám se, že pro podporu zaměstnanosti by bylo vhodné zpružnit pracovně-právní legislativu, aby firmy mohly se zaměstnanci lépe pracovat i bez dotací," podotkla.