Deník

Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Kvalifikace jak poznat dobrou firmu

ČR - Píšeme zadávací dokumentaci prokázání kvalifikace dodavatele je dalším z okruhů, který v novele zákona o veřejných zakázkách doznal velkých změn

6.3.2012
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michaela Červená

Při psaní zadávací dokumentace musí mít každý zadavatel na paměti základní poučku: kvalifikační kritéria se týkají firmy samé a nikoli toho, co firma dodává. Poptávané výrobky či služba mají být popsány v předmětu a hodnoceny pomocí hodnoticích kritérií, nikoliv v kvalifikaci.

Kvalifikace se nehodnotí, jen posuzuje, a odpověď tak je jen splnil, či nesplnil. Není možné říci, že někdo kvalifikaci splnil lépe, někdo hůře. Kvalifikace proto musí být vždy předepsána velmi jasně třeba že firma má mít minimálně 20 zaměstnanců, kteří musejí umět anglicky.

Druhy kvalifikací

Kvalifikace se dělí na čtyři hlavní kategorie: základní, profesní, ekonomickou a technickou.

Do základní kvalifikace patří základní požadavky že dodavatel není v úpadku, nemá nedoplatky na daních, sociálním či zdravotním pojištění, výpis z obchodního rejstříku, živnostenské listy, čistý trestní rejstřík statutárních orgánů a jiné. Základní kvalifikační předpoklady jsou prokazovány ve své většině prostřednictvím čestného prohlášení, které je již dnes často připraveno přímo zadavatelem jako součást zadávací dokumentace.

Dále musí dodavatel předložit prohlášení Správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatku na pojistném a prohlášení místně příslušného finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků. Další základní kvalifikační předpoklady pomáhají rozkrýt vlastnickou strukturu či možné konflikty zájmů v případě bývalých pracovníků zadavatele, kteří nyní pracují u uchazeče.

Profesní kvalifikační předpoklady jsou představovány především předložením výpisu z obchodního rejstříku a dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, což je ve většině případů výpis z živnostenského rejstříku.

Finanční kvalifikace v doposud užívané podobě, tedy údaje o obratu, pojištění, rozvahy, výkazy aktiv a pasiv a další účetní ukazatele, byla v rámci novely zákona o veřejných zakázkách zrušena. Podle odborníků to byl nejčastější způsob omezování hospodářské soutěže pomocí nepřiměřených ekonomických kritérií kvalifikace.

Klasickým příkladem je požadavek na nepřiměřeně vysoké obraty a podobně. Tímto způsobem se celá řada zadavatelů snažila omezit počet subjektů. Třeba u zakázky za 100 milionů byl požadavek na obrat minimálně 200 milionů Kč v posledních třech letech. Nyní budou dodavatelé jen prohlašovat, že jsou zakázku schopni ekonomicky plnit. Pokud ale zadavatel bude i nadále trvat na nějakých ekonomických podmínkách, třeba na pojištění za škody vůči třetím osobám, může si to dát do smlouvy.

Také technická kvalifikace prošla v rámci novely radikální proměnou. I tato kritéria (například kvalita technického zařízení, certifikace ekologické značky, ISO, počet zaměstnanců či jejich kvalifikace) totiž byla mnohdy zneužívána k ohýbání zakázek. Po novele jsou zrušeny technické kvalifikace, které nejvíce omezovaly hospodářskou soutěž, zejména proto, že jsou drahé, nejsou běžné a nemají vztah k předmětu zakázky.

I tak však bude možné v rámci zadávací dokumentace požadovat, aby výrobky splňovaly určité standardy (ekologická šetrnost, energetická náročnost). Tyto nároky však musí být součástí předmětu zakázky.

A co ISO certifikace

Velmi jednoduchou ukázkou takové zbytečné kvalifikace jsou požadavky na různé ISO certifikace. A přitom je pro uchazeče jejich použití a přínos velmi sporný. Konkrétně například právní služby, kde se ještě před dvěma roky ISO certifikáty vůbec nepoužívaly. Protože však zadavatelé začali tyto dokumenty požadovat v rámci technické kvalifikace, advokáti si ISO pořídili. Zbytečně za ně platí 70 tisíc Kč ročně, ale na kvalitě jejich práce to nic nemění. Existují názory, že sdílení a oběh právních dokumentů, jak je nařizuje ISO certifikát, jsou problematické, protože spisy mají být důvěrné a nemá do nich nahlížet nikdo cizí, ani auditor ISO.Stále bude možné si předepsat, že požadované výrobky mají splňovat určitou značku, třeba že mají být energeticky úsporné. Musí to ale být součást předmětu zakázky, ne kvalifikace.

Odpovídáme na vaše dotazy

Co když třetí osoba pověřená zadavatelem organizací veřejné zakázky zároveň podá nabídku a v zadávacím řízení zvítězí? Jediným hodnoticím kritériem přitom je nejnižší nabídková cena.

Máte zřejmě na mysli zastoupení zadavatele v řízení podle § 151. V odstavci 1 ustanovení se říká, že se tato osoba nesmí účastnit příslušného zadávacího řízení. Musí splňovat požadavek nepodjatosti podle § 74 odstavce 7.

To znamená, že se nesmí podílet na zpracování žádné z nabídek, mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky konkrétnímu dodavateli ani ji s ním nesmí pojit osobní, pracovní, obchodní či jiný obdobný vztah.

Z toho plyne, že není rozhodné, o jaké zadávací řízení šlo nebo jaká byla hodnoticí kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky. Účast zástupce zadavatele je už od počátku v rozporu s principem nepodjatosti, který konkretizuje obecné zásady zadávací řízení, zejména princip rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Co se stane, když ve výběrovém řízení zvítězí nabídka, která byla podána společně několika dodavateli a v průběhu realizace zakázky jeden z nich odstoupí? Musí se výběrové řízení opakovat?

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51 odst. 6 více dodavatelů společně. Ti se v takovém případě považují za jednoho uchazeče. Jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu.

V této smlouvě musí být obsažen závazek, že všichni budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně.

A to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky, pokud zvláštní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

Odstoupení některého dodavatele z realizace není vzhledem k výše uvedenému důvodem pro vypsání nového zadávacího řízení.

Odpovědnost mezi dodavateli je v tomto případě solidární. Nahrazení tohoto dodavatele je vnitřní záležitostí mezi těmito dodavateli.

Mohu navázat plnění veřejné zakázky na poskytnutí dotace?

To musí být řešeno smluvními podmínkami. Zákon to obecně neřeší.

Pokud někdo vybere dodavatele, ale realizace smlouvy je vázána na to, zda zadavatel dostane grant, musí se to napsat do zadávací dokumentace a také do smlouvy. Aby dodavatel počítal s tím, že možná k plnění smlouvy vůbec nedojde.

Co dělat, když se do výběrového řízení přihlásily jen dvě firmy?

Nic, v takovém případě je možné pokračovat ve výběru a jednoho z těchto uchazečů vybrat. Pokud se však přihlásí jen jedna firma, nově přijatá novela zákona ukládá takové řízení povinně zrušit.

Odpovídá Veronika Kadlecová, vedoucí Informačního centra Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Centralizované zadávání bude pro některé orgány povinné a uspoří

Vláda ČR uložila od července povinnost všem ústředním orgánům státní správy, které mají alespoň dvě podřízené organizace, zavést resortní systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Určené orgány a jejich podřízené organizace jsou povinny jej zavést minimálně pro komodity: elektrická energie, plynná paliva, telekomunikační služby, kancelářská technika a zařízení, počítače a stroje na zpracování dat, osobní vozidla, bezpečnostní služby, nábytek, kancelářské potřeby.

Informační podpora

Ministerstvo pro místní rozvoj na toto téma také uspořádalo konferenci určenou pro odbornou veřejnost z řad zástupců ústředních orgánů státní správy, krajských úřadů, statutárních měst a subjektů specializovaných na centralizované zadávání veřejných zakázek.

Značnou pozornost vzbudily prezentace k využívání informační podpory číselníku NIPEZ (Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek), který slouží především jako informační podpora při zadávání veřejných zakázek pro zadavatele i dodavatele.

Podpora spočívá jednak ve vylepšené klasifikaci jednotlivých CPV kódů (CPV je společný slovník veřejných zakázek) pro lepší orientaci ve stromové struktuře a především ve standardizaci jednotného popisu předmětů veřejných zakázek.

Číselník NIPEZ obsahuje schválené položky zboží a služeb. Základem tohoto seznamu je číselník CPV, ze kterého jsou převzaty kódy komodit a jejich názvy. Seznam komodit je uspořádán do hierarchické stromové struktury, která pomocí sdružování komodit do typizovaných skupin a kategorií umožňuje uživatelům snadněji vyhledávat požadova- né komodity.

Jinak řečeno, umožňuje jim danou položku jednoznačně klasifikovat. Číselník NIPEZ vychází z klasifikace CPV, která je momentálně k dispozici na isvz.cz, přičemž je na základě analýzy této klasifikace upraven.

Přesná data

Vedle přesné klasifikace je neméně důležitou součástí podpory při zadávání veřejných zakázek také jednoznačný popis komodity pomocí sady parametrů. To je skupina vlastností, které danou komoditu charakterizují a umožňují ji popsat tak, aby byla nezaměnitelná s jiným typem.

Jednotlivé vlastnosti jsou podle svého charakteru doplněny o pravidla a seznamy povolených hodnot či měrných jednotek, které budou zadavatelům umožňovat definovat standardizovaný popis komodity do poptávky a dodavatelům připravit obdobným způsobem popsaný výrobek do nabídky.

ALENA ADÁMKOVÁ

Autor: Redakce

6.3.2012 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Pohřeb Adolfa Klepše

Lidé se loučili s náčelníkem krkonošské Horské služby Adolfem Klepšem

Tomio Okamura
AKTUALIZOVÁNO
3 11

Na Facebooku má nejvíce fanoušků Okamura. Nejaktivnější je KSČM

Vteřiny dne. Rychlý přehled pro ty, kteří nemají čas číst

Zjistěte během několika málo vteřin, co nejdůležitějšího přinesl dnešní den.

Policie prodala věznici v Žacléři. Kupec je ale zahalen rouškou tajemství

Ledy povolily. Osud bývalé věznice v Žacléři, o němž státní orgány dlouho mlžily, se začíná pomalu rozkrývat. Totožnost i záměry nové majitelky Jaroslavy Dvořákové ale zůstávají nejasné.

AKTUALIZOVÁNO

Míchačka natlačila auto na dům. Tři domácnosti jsou bez plynu

Přehlédl, že u krajnice stojí zaparkované osobní auto. Řidič tatry do něj narazil a ještě ho natlačil na rodinný dům. Nehoda, která se stala v úterý krátce před polednem v Brankovicích na Vyškovsku, si vyžádala výjezd policie, hasičů, statika i energetiků. Bylo velkým štěstím, že se nikomu nic nestalo. Obyvatelka poničeného domu však musela stavení opustit.

Senátor McCain ve svém projevu varoval USA před falešným nacionalismem

Dřívější republikánský kandidát na prezidenta Spojených států amerických, senátor John McCain, obdržel v pondělí prestižní ocenění, Medaili Svobody. Ve svém projevu pak varoval USA před „falešným nacionalismem“. Ocenění vydává Národní centrum ústavy ve Filadelfii. Arizonskému senátorovi byla udělena dřívějším Viceprezidentem Joem Bidenem za jeho „životní obětování a službu“.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení