U benzinu bylo v pořádku všech 87 odběrů, dvě nejakostní nafty inspektoři našli mezi 104 vzorky. V obou případech zjistili podle ČOI méně závažné nedostatky, konkrétně nižší hodnotu bodu vzplanutí. "Po několika měsících nebyl zachycen žádný vzorek LPG pro pohon s nadlimitním obsahem síry, což znamená snížení poměru nejakostních vzorků z 15 procent na nulu," uvedla inspekce. Bez nedostatků byly také odběry směsného paliva, biopaliva, stlačeného zemního plynu CNG a Etanolu E85.

Podíl nekvalitních pohonných hmot na trhu se v posledních letech snižuje. Ještě v roce 2010 činil 7,9 procenta, loni už to bylo 2,9 procenta. V loňském roce udělila ČOI za prodej nekvalitních paliv pokuty za 11,8 milionu korun, v letošním prvním pololetí nabyly právní moci pokuty provozovatelům benzinek ve výši 6,3 milionu korun.