Agrární komora spolu se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a částí církevních lesních majetků Babiše vyzvala, aby „kritickou a kalamitní situaci“ v lesích, rozsahem dopadající prakticky již na celé území naší republiky, bezodkladně řešil.

Kvůli klimatickým změnám se v posledních letech nebezpečně přemnožil podkorní hmyz. Oslabené lesní porosty jsou i přes intenzivní péči lesníků následně poškozovány opakovanými větrnými či sněhovými kalamitami velkého rozsahu. „Tuto situaci musíme očekávat i v budoucnu a nebude mít pouze regionální charakter“, varoval šéf Agrární komory Zdeněk Jandejsek.

Umělá inteligence
Jak se budeme vzdělávat a pracovat? Kongres na Žofíně se dotkl budoucnosti

Podle něj je situace natolik vážná, že kromě ministerstva zemědělství vyžaduje zapojení dalších rezortů, zejména ministerstev průmyslu a obchodu, životního prostředí, dopravy a také místního rozvoje. „Předložili jsme vládě soupis potřebných opatření a rádi bychom jednali o jejich bezodkladném zavedení do praxe,“ dodal Jandejsek s tím, že je třeba zajistit také adekvátní finanční podporu ve výši nejméně 1,2 miliardy nad rámec stávajících rozpočtů a dotací.

Dřevaři požadují, aby byly lesní kalamity zařazeny do zákonů o krizovém řízení a o integrovaném záchranném systému. Dále by chtěli stanovit přesné parametry, za kterých je možné při kůrovcové kalamitě vyhlásit stav nouze. A v neposlední řadě by chtěli ze Státního fondu dopravní infrastruktury čerpat prostředky na opravy a údržbu místních komunikací poškozených zatížením při přepravě a zpracování kůrovcového dřeva.

„Další možností je zřízení dotačního titulu pro využití dřeva na energetické účely,“ rozvedla své záměry Agrární komora. Kvůli nasycení trhu práce by pak chtěla jednodušší najímání zahraničních pracovníků. A odmítá vytváření bezzásahových území.

Ilustrační snímek
Nezaměstnanost opět klesla, firmy už téměř nemají kde brát