„Rozhodl jsem se ze zdravotních důvodů rezignovat na pozici předsedy a člena představenstva Jednoty Vsetín,“ uvedl Ladislav Macek.

O rezignaci rozhodne představenstvo

Pokud představenstvo Jednoty Vsetín přijme rezignaci Ladislava Macka, prvním náhradníkem do představenstva je Miloslav Pavlík.

O možném nástupu do vedoucí funkce odmítl sdělit konkrétní stanovisko.

„Prozatím k tomu nic říkat nebudu. O rezignaci pana Macka rozhodne představenstvo. Pak kandidaturu přijmu, nebo ne,“ odpověděl stroze Pavlík.

O tom, kdy o rezignaci představenstvo rozhodne, Pavlík neví, protože není jeho členem.

„Pokud se rozhodnu kandidaturu přijmout, budu o tom informovat nejdřív vedení, pak představenstvo a nakonec možná média,“ doplnil Miloslav Pavlík.

Dosavadní předseda představenstva Ladislav Macek čelil podle svých slov negativní kampani, která se rozpoutala vůči jeho osobě i celému současnému představenstvu.

Přesto je Macek přesvědčený o tom, že odvedl v Jednotě kus dobré práce.

„Představenstvu se podařilo dostat Jednotu Vsetín mezi osm nejlepších družstev v České republice, roční obrat jsme navýšili na více než jednu miliardu korun, udrželi jsme zaměstnanost i hustou síť prodejen. Za poslední období jsme navýšili mzdy o více než čtyři tisíce korun a investovali jsme přes dvě stě milionů korun,“ vypočítal Macek.

Válka s "novou" Jednotou pokračuje

O budoucnost Jednoty, spotřební družstvo Vsetín svádí boj současné vedení s majiteli společnosti Coop Jednota obchodní od října loňského roku.

Přetahovaná o družstevníky má vést podle představenstva Jednoty Vsetín k pokusu o násilné převzetí Jednoty, následnou likvidaci prodejen a rozprodání majetku firmou Coop Jednota obchodní.

Právě tato společnost svolala na poslední únorový den členskou schůzi Jednoty, spotřební družstvo ve Vsetíně.

Představenstvo Jednoty však ve svém prohlášení upozorňuje na protiprávnost svolání členské schůze a účast družstevníků nedoporučuje.

Členové představenstva upozorňují, že pozvánka je aktivitou cizího subjektu Coop Jednota obchodní, ne Jednoty, spotřební družstvo Vsetín, a celou situaci řeší právní cestou.

„V účasti na takto svolané schůzi Vám samozřejmě nemůžeme bránit. Přesto se však jako členové představenstva družstva cítíme povinni Vás jakožto členy družstva upozornit na skutečnost, že výše zmíněná schůze byla svolána, a případně se i bude konat, v rozporu se zákonem a stanovami družstva,“ uvádí v upozornění na protiprávnost svolání členské schůze členové představenstva.

Programem schůze, kterou svolala společnost Coop Jednota obchodní, má být odvolání a volba členů představenstva a kontrolní komise družstva a také změna jeho stanov.

„Společnost Coop Jednota obchodní záměrně ignoruje fakt, že rozhodování o všech těchto skutečnostech svěřují stanovy družstva do působnosti shromáždění delegátů,“ upozorňují v prohlášení členové představenstva Jednoty, spotřební družstvo Vsetín.