Používat jen mimo obydlená území, lesy, suché louky či obilná pole a pouze v případě, že je téměř bezvětří – takovými instrukcemi se prodejci čínských lampionů brání případné odpovědnosti za milionové škody po požárech, ohrožení zvířat i zmatky v letovém provozu. V Česku však souběhu všech těchto podmínek takřka nelze dosáhnout.

Redakce dTestu proto varuje, že létající hořící lampiony nejsou žádnou nevinnou zábavou. Tyto výrobky totiž před uvedením na trh nepodléhají bezpečnostním testům. „Jedinou regulací, kterou lze u tohoto výrobku uplatnit, je zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, jenž říká, že bezpečný výrobek je takový, který za běžných podmínek nepředstavuje žádné nebo pouze minimální nebezpečí,“ upozornila šéfredaktorka časopisu Hana Hoffmannová.

Pro vypouštění lampiónů se za ideální stav považuje bezvětří, které se přitom ve výše položených místech republiky vyskytuje jen zhruba v jednom případě ze sta, v nižších polohách jde zhruba o třetinu výskytů. Rychlost větru a jeho směr se však se stoupající výškou mění. Proto je téměř nemožné dopředu odhadnout, jak vysoko a kam lampión poletí.

Hasičský sbor České republiky již zasahoval u mnoha požárů způsobených létajícími lucernami. Požaduje proto úplný zákaz prodeje těchto výrobků. Vedle toho jsou rizikové i dráty z lampiónu, které po dopadu na zem ohrožují volně žijící zvěř. V neposlední řadě mohou létající světélka nadělat zmatky při navigaci v letovém provozu.

Používání létajících lampiónů již zakázalo Německo a Rakousko. Nejsou povolené ani v Malajsii a jejich prodej je omezen také ve Vietnamu. „Po zákazu však volají hasiči i v dalších zemích – ve Spojeném království nebo i v domovské Číně,“ upřesnila Hoffmannová.

Lampióny se v Čechách objevily v posledních zhruba deseti letech. Jejich tradice však sahá dva tisíce let zpátky do starověké Číny. Původně se používaly v armádě k signalizaci, neboť je bylo možné spatřit z velké vzdálenosti. S postupem let se lampióny staly neodmyslitelnou součástí asijských festivalů, svátků a obřadů a získaly i symbolický význam – zprostředkovávaly komunikaci s bohy. Lidé věřili, že stoupáním lampiónů do nebe se vzdalují i všechny jejich starosti a obavy a do života přichází štěstí. Dnes se na plášť lampiónů často píše nějaké přání.