Skokanem roku se stalo žito ozimé, které se letos pokryje o čtvrtinu větší plochu než před rokem. V absolutních číslech však dominuje pšenice ozimá, která meziročně získala 29 tisíc hektarů polí. Větší výměru budou mít i pole s ozimým ječmenem.

Návrat k tradičním obilovinám

Tuzemské statkáře a rolníky naopak příliš neláká tritikále, kříženec mezi pšenicí a žitem známý také pod názvem žitovec. Obilovina, která se díky menší náročnosti a vyšším výnosům využívá zejména ke krmným účelům, na českých lánech meziročně ztratila padesátinu domény. V sousedním Polsku je přitom velmi populární.

Po vytrvalém čtyřletém růstu musela ze svých pozic ustoupit také řepka, a to o plnou dvacetinu. „Poprvé od roku 2015 jsme zaznamenali pokles ploch osetých řepkou ozimou, určenou ke sklizni v letošním roce,“ uvedl Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Českého statistického úřadu.